Better Decisions
For Better Life

Marketing intelligence & data science

Marketing en data science worden steeds vaker in één adem genoemd. Daarom dit E-book over het onderwerp data science, bekeken vanuit de marketingdiscipline. De hype rondom data science concentreert zich veelal om twee aspecten: de data en de tools.

Discussies rond nog grotere volumes, nog snellere of nog meer gevarieerde data – onder de kapstok-term Big Data – laaien op. Hierbij wordt als indicatie het belang van Data Science genoemd, met daarbij het tweede brede discussieonderwerp “tools”. Denk hier aan vooral aan de termen Hadoop, NoSQL, MapReduce en Data Lakes en heftige debatten over R versus Python.

Toch draait Data Science meer om de ‘science’ dan om de data of de tools. In dit eBook lees je hier meer over.

Dit eBook is een verzameling van blogs geschreven over data science vanuit het perspectief van managers. Het biedt houvast aan managers die willen begrijpen hoe data science in hun omgeving kan worden gebruikt.

Download het eBook