Better Decisions
For Better Life

Marketing intelligence & data science

De wereld van data science, big data en IoT (Internet van dingen) blijft gigantisch groeien. Het gebruik van gegevens neemt meer en meer aan belangrijkheid toe in het creëren van nieuwe zakelijke kansen en het realiseren van groei. Organisaties in alle bedrijfstakken hebben dan ook grote hoeveelheden gegevens verzameld en blijven dit doen. Tegelijkertijd zijn bedrijven met data science aan de slag gegaan om te ontdekken welke potentie deze verzameling gegevens heeft en hoe deze  gegevens in een bepaalde vorm kunnen renderen voor het bedrijf.

Data science is een multidisciplinaire mengsel van data inference, algorithme ontwikkeling en technologiën om analytisch complexe gegevensstructuren te doorgronden. Bij data science gaat het om het opduiken van in de gegevens verborgen inzichten. Het effectief uitpakken van de waarde hierin is een van de uitdagingen in data science.

Dit eBook is een verzameling van blogs door Gerrit Versteeg geschreven over data science vanuit het perspectief van managers. Het biedt houvast aan managers die willen begrijpen hoe data science in hun omgeving kan worden gebruikt.

Download het eBook