Better Decisions
For Better Life

Master data management

Een organisatie die groeit krijgt steeds meer IT-systemen. Veel van die systemen bevatten gegevens die ook in andere systemen worden bijgehouden, met als de twee meest notoire voorbeelden: klantgegevens en productgegevens. Het consistent houden van die basis-gegevens tussen de diverse systemen is één van de grotere uitdagingen. Dat is altijd al zo geweest, maar met de toename van mogelijkheden binnen ICT en de opkomst van Software as a Service (SaaS) in de Cloud wordt de uitdaging alleen maar groter. Om deze uitdaging tot een goed einde te brengen richten organisaties zich op Master Data Management.

Dit eBook is een verzameling van blogs die door Gerrit Versteeg zijn geschreven over master data management. Het legt uit wat master data management is, wat de noodzaak is van master data management en de oplossingsrichtingen voor goed master data management.

Download het eBook