Better Decisions
For Better Life

Beleid operationaliseren met een kernregistratie voor beleid

Beleid moet in toenemende mate ‘meetbaar’ gemaakt worden, om te blijven voldoen aan alle uitdagingen waarmee de gemeentelijke organisatie wordt geconfronteerd. De komst van de omgevingswet, de decentralisatie van zorg-financiering, de steeds strengere klimaatwetgeving en de transitie-opgave naar hernieuwbare vormen van energie zijn daar voorbeelden van. Daarnaast wordt steeds vaker een beroep gedaan op het integreren van beleid over diverse beleidsgebieden, om breed gewogen beleidsoverwegingen mogelijk te maken.

Beleid op veel gebieden is vaak nog hoofdzakelijk kwalitatief geformuleerd en vastgelegd in op tekst gebaseerde wetteksten, beleidsplannen, raadsstukken en dergelijke. Dit beleid moet specifieker en kwantitatiever worden om meetbaar te worden. Dit heeft direct invloed op de PDCA-cyclus van het beleidsproces (het opstellen, monitoren en evalueren van beleid). Het detailleren en meetbaar maken, noemen we het ‘operationaliseren van beleid’.

MEER OVER DATA GEDREVEN WERKEN Neem contact op

Overview_KRB_V1

Het leerproces

Beleidsoperationalisatie is best een complex proces. Beleid moet worden uiteengerafeld in thema’s, aspecten en specifieke meetbare indicatoren waarop doelen in de vorm van beleidsnormen kunnen worden gesteld. Beleidsmaatregelen moeten meetbaar gemaakt worden door ze net zolang te detailleren totdat de – met de maatregel beoogde - effecten kunnen worden gekoppeld aan de voornoemde beleidsnormen. Daarbij moeten we ook nog gaan aangeven op welke geografisch gebied onze maatregel precies effect heeft en welke rekenmethode we moeten gebruiken om een beleidsindicator te meten.

“De visie van Four­Points sprak ons aan. Ze boden ons een totaaloplos­sing ‘van bron tot rapport’, waarmee we na de imple­mentatie zelf aan de slag konden. We wilden geen ingewikkeld IT-traject met grote afhankelijkheid van externe partijen. We zochten een pragmatische oplossing”

snel op weg icon
Snel op weg
Dankzij een goede start en planning.
samenwerking icon
Samenwerking
Kies je voor FourPoints, dan haal je een partner in huis.
kennisoverdracht icon
Kennis
Voor, tijdens en na het traject dragen we onze kennis over.
People in confenrece room eating pizza - Wide

Een solide basis

Beleidsoperationalisatie is een creatief maar tegelijkertijd, sterk gedisciplineerd en analytisch proces. Uiteindelijk moeten alle beleidsnormen, maatregelen en hun beoogde effecten toch in een samenhangend stelsel terechtkomen om als input voor een beleidsmonitor te kunnen voldoen. Daarnaast zijn er landelijke of provinciale beleidsnormen waaraan moet worden voldaan. Ook deze normen moeten op consistente wijze in het samenhangende stelsel worden opgenomen. Dit van nature lastige operationalisatie-proces, kan worden gefaciliteerd door de ‘Kernregistratie Beleid’ (KRB).

De KRB is een systeem waarin meetbaar beleid kan worden vastgelegd. Het is onze ervaring dat het hebben van een registratiesysteem voor beleid, concreet richting geeft aan het lastige proces van beleidsoperationalisatie. Om een meer integraal beleid mogelijk te maken, moet de formulering van beleid over de thema’s heen immers ook convergeren.

De KRB is gebaseerd op een gegevensmodel rond beleid met bijvoorbeeld: thema’s, aspecten, indicatoren, normen, maatregelen, effecten en werkingsgebieden. Daarnaast worden de referenties naar de betrokken besluitvorming en de onderliggende besluitdocumenten geregistreerd. De KRB is een volledig verzorgde cloud-toepassing die wij centraal beheren en ter beschikking stellen aan overheidsinstanties om hun meetbaar gemaakte beleid in vast te leggen.

De KRB is direct te koppelen aan onze data-research omgeving. Hiermee kunnen deze beleidsgegevens opgenomen worden in de beleidsmonitor, de voorspelmodellen en de analyses rond de werkelijke effecten van je beleidsmaatregelen. De combinatie van onze data-research omgeving en de KRB zorgen voor een volledige ondersteuning van je beleidsproces.

Met gerichte, praktische trainingen en coaching, kunnen we je helpen bij het meetbaar maken van beleid. Onze kosten zijn al vanaf:

PriceTag_KRB_V1

*) ex BTW, omvat ook het beheer en de ontsluiting van de KRB middels de Web-API.

Vraag hier jouw gratis consult aan

Lees meer over onze werkwijze of neem direct contact op

Klantverhaal
Lees het klantverhaal
De datagedreven gemeente
Download het eBook