Better Decisions
For Better Life

Informatiegestuurd beslissen met een geborgde informatievoorziening

Terwijl de gemeentelijke omgeving steeds complexer wordt, neemt de hoeveelheid beschikbare data ook steeds verder toe. Hoe maken we van al deze data adequate managementinformatie? Dat is het gebied van ‘Business Intelligence’, ook wel ‘BI & Analytics’. Ons vakgebied voor alweer meer dan twintig jaar.

Om informatie-gestuurd te kunnen besturen is een goed geborgde en navolgbare verwerking nodig van brondata naar consistente informatie. Hierbij worden data uit bronsystemen onttrokken, schoongemaakt en getransformeerd. Deze gegevens worden daarna geïntegreerd en opgeslagen in een centraal data warehouse. Vanuit dit data warehouse worden ‘informatieproducten’ gemaakt zoals dashboards en rapporten, bedoeld voor management of analyse.

Dit verwerkingsproces voltrekt zich periodiek en volledig geautomatiseerd waarbij alle data-verwerkingsstappen worden geregistreerd, zodat navolgbaarheid is gegarandeerd. Dit geldt zeker ook voor mogelijk privacygevoelige gegevens.

Overview_DWH_V1

Het is onze ervaring dat gemeentes het belangrijk vinden om dit proces geheel zelfstandig te kunnen inrichten en uitvoeren. Het gaat immers om hun eigen, eventueel gevoelige data en informatie. Daarom moet de gebruikte technologie gebruikersvriendelijk zijn.

De benodigde omgeving bestaat uit drie componenten:

  • Data warehouse, de centrale, geborgde en geïntegreerde opslag van data, geschikt voor hergebruik in allerlei informatieproducten
  • Data logistieke tool, een gebruikersvriendelijke omgeving waarin de verwerkingsstappen van data naar informatie kunnen worden ingericht, geagendeerd en uitgevoerd
  • Informatie-presentatie, een (self-service) hulpmiddel om de resulterende informatie fraai en eenduidig te presenteren in rapporten en dashboards.

 

"We waren op zoek naar een partner met veel kennis in huis, maar die niet gebonden was aan een bepaalde tooling"

People in confenrece room eating pizza - Wide

Een praktische omgeving

Gebaseerd op onze ervaring in BI & Analytics, hebben wij deze componenten in een gestandaardiseerde, compacte, complete en gebruiksvriendelijke oplossing samengenomen.

Deze omgeving hebben we voor je klaar staan. We kunnen deze binnen een paar dagen uitrollen in de Azure-cloud, op een eigen IT-platform of een platform van jouw regionale IT-dienst. Hiermee krijg je snel de beschikking over jouw eigen BI-omgeving. Deze uitrol kunnen we laten volgen door een compleet trainings- en coaching-programma zodat jouw medewerkers snel en vooral zelfstandig met de BI-omgeving leren werken.

Onze BI-omgeving is gebaseerd op TimeXtender, een zeer gebruiksvriendelijk (zelf-documenterend) tool voor alle data logistiek dat werkt met SQL-server als data warehouse. De omgeving is aangevuld met Power-BI als informatie-presentatie tool. Veel gemeentes maken al gebruik van allerlei Microsoft-producten, daarom is onze oplossing ook gebaseerd op Microsoft technologie zodat deze goed aansluit bij het bestaande gemeentelijk IT-landschap.

PriceTag_DWH_V1

NEEM CONTACT OP

*) De startprijs van onze basis BI-omgeving. Hierin zijn de licenties voor de omgeving en het beheer van de betrokken applicaties zijn opgenomen. Eenmalige installatie vanaf €3.000. Prijzen exclusief BTW.

Klantverhaal Gemeente Horst aan de Maas
Lees het klantverhaal
Ebook: De Datagedreven Gemeente
Download het eBook