Better Decisions
For Better Life

De dynamische gemeente

Nieuwe wetten en veranderende regels in een toenemend digitale wereld stellen steeds zwaardere eisen aan de gemeentelijke processen. Denk bijvoorbeeld aan de verwachtingen rond de energietransitie, de invoering van de omgevingswet en de decentralisatie van de zorgfinanciering (WMO, Jeugdzorg, etc.). Daarnaast verhogen de verwachtingen van burgers en bedrijven met betrekking tot een integrale, digitale en directe dienstverlening vanuit de gemeente. Dit alles op een wijze die voldoet aan randvoorwaarden zoals de AVG.

Deze veranderende context en opgave verlangt aanpassingen aan de organisatie, de interne processen en de medewerkers. Welke aanpassingen nodig zijn, is vaak initieel onvoldoende duidelijk. Het geheel is eerder een leerproces dan een geplande reisroute. Regelmatig wordt het invullen van deze veranderopgave gezien als een technologisch probleem, maar ervaring leert ons dat het leerproces vooral de gemeentelijke organisatie betreft.

Onderliggend aan de vele aspecten van de veranderopgave, worden drie gemeente-brede bekwaamheden - je zou ze ‘fundament-versterkingen’ kunnen noemen – onderkend, die het leerproces structureel kunnen ondersteunen:

  • het informatie-gestuurd besturen
  • het datagedreven werken
  • het operationaliseren van beleid

FourPoints voor de (semi-) overheid

De drie genoemde ‘fundament-versterkingen’ ondersteunen het noodzakelijke organisatorische leerproces. IT heeft hierbij een faciliterende rol, geen leidende. Wij kunnen de hulpmiddelen aanreiken om dit leerproces zoveel mogelijk te faciliteren. Dit betekent echter zeker niet dat hiervoor complexe en dure technologie nodig zou zijn. Met behulp van beperkte technische middelen, gecombineerd met training en coaching, kunnen we de gemeentelijke medewerkers uitrusten met de extra bekwaamheden die nodig zijn om het leerproces praktisch uitvoerbaar te maken. Op zo’n manier dat je na afloop geheel zelfstandig verder kunt om de veranderopgave te realiseren.

Hiervoor kun je bij ons terecht

Magnifying Glass Icon

Informatiegestuurd beslissen met geborgde informatievoorziening

Deze ‘fundament-versterking’ wordt ondersteund met een centrale dataverzameling (data warehouse) van waaruit, op geborgde wijze, reguliere rapporten of slimme, interactieve dashboards met eenduidige stuurinformatie worden geleverd aan jouw organisatie. Wij kunnen hierbij de geschikte technologie leveren en jouw medewerkers in staat stellen om volledig zelfstandig met deze oplossing om te kunnen gaan.

Clour Icon

Datagedreven werken met een data-research omgeving

Deze bekwaamheid betreft het vergroten van de actieve betrokkenheid bij de gemeentelijke data, van een veel bredere groep van medewerkers. Wij kunnen dit ‘fundament’ helpen versterken door middel van centrale data-verzameling (data lake) en eenduidige databeschrijving (data catalogus) gecombineerd met een data research omgeving. Ook hier, leveren we een geschikt platform en trainen jouw data-researchers om samen met (beleids)medewerkers zelfstandig inzichten – zoals monitoren en voorspelmodellen - uit de data te kunnen genereren.

Data Migration Icon

Beleid operationaliseren met een kernregistratie voor beleid

Het operationaliseren van beleid is een noodzakelijke bekwaamheid om beleid meetbaar te maken. Feitelijk ondersteunt en versterkt dit een adequate uitvoering van de PDCA-cyclus voor beleid door beleidsmedewerkers. Hier kunnen we helpen door het ter beschikking stellen van de Kernregistratie Beleid. Gecombineerd met bijbehorende training en coaching, helpt dit instrument om beleid verdergaand te operationaliseren, meetbaar te maken en vast te leggen, zodat het gebruikt kan worden om beleid beter te monitoren en te evalueren.

Overview_V1

We zijn gedreven professionals die je graag helpen

Wij maken een onderscheid tussen informatie-gestuurd en datagedreven. Het is onze ervaring dat gemeenten eerst een start maken met informatie-gestuurd beslissen en daarna doorgroeien naar datagedreven werken, eventueel in combinatie met beleids-operationalisatie.

Als je nog niet scherp hebt hoe dit groeiproces in jouw gemeente vorm moet krijgen, dan kunnen wij samen met jou een bestemmingsplan met een mogelijk groeipad opstellen.

 

Plan nu een gratis consult in!

Neem contact met ons op

den haag logo.pngDLG logo new

 

horst logo.png