Better Decisions
For Better Life

Dashboards met stuurinformatie voor Heuvel Marketing

Al tien jaar groeit Heuvel Marketing gestaag. Dashboards om die groei te monitoren lijken jarenlang een nice-to-have, maar dat werd langzaam een must-have. Bij eigenaar Robbert van den Heuvel groeide de behoefte om te sturen op basis van daadwerkelijke gegevens. Daarom moest er een betaalbare oplossing komen. In deze case study lees je daar meer over.

Keuzes maken door inzichten achteraf

Als oprichter en eigenaar van Heuvel Marketing is Robbert verantwoordelijk voor de groei van het bedrijf. De afgelopen tien jaar heeft hij dit succesvol gedaan en zo groeide Heuvel Marketing van eenmanszaak aan de keukentafel tot een volwaardig inbound marketingbureau met kantoor in Nijmegen centrum. Dit deed hij voornamelijk door in te spelen op de meest recente ontwikkelingen op marketinggebied. 

Om deze groei te monitoren en managen draaide hij zelf Excelrapportjes in elkaar. Dat kostte hem veel tijd en daarnaast had hij gedurende het jaar weinig overzicht op de actuele situatie, aangezien er binnen Heuvel Marketing veel informatie verzameld wordt vanuit verschillende systemen. “En dus was het als eigenaar de vraag: welke informatie moet je gebruiken? En hoe weet je zeker dat dit juist en volledig is? Ik liep er tegenaan dat ik alleen inzicht achteraf had. En daardoor lieten we kansen liggen, simpelweg omdat ik niet wist hoe het op dat moment ging. Vorig jaar wilde ik eens goed in kaart brengen welk type projecten het meest rendabel waren. Uiteindelijk kwam ik tot een overzicht, maar dat heeft me heel wat uren gekost,” vertelt Robbert.

Badge HM
De data-gedreven gemeente

Als gemeente beginnen met data gedreven werken is een hele opgave. Gelukkig start je met dit handige eBook met de basis: de fundering van de data-gedreven gemeente.

Aan de hand van de duidelijke stappen in dit eBook is ook jouw gemeente klaar voor de toekomst! 

Marketing Intelligence & Data Science

Data science is een multidisciplinaire mengsel van data inference, algoritme ontwikkeling en technologieën om analytisch complexe gegevensstructuren te doorgronden. Bij data science gaat het om het opduiken van in de gegevens verborgen inzichten. Het effectief uitpakken van de waarde hierin is een van de uitdagingen in data science. Dit eBook is een verzameling van blogs door Gerrit Versteeg geschreven over data science vanuit het perspectief van managers. Het biedt houvast aan managers die willen begrijpen hoe data science in hun omgeving kan worden gebruikt.

Marketing Intelligence & Big Data

De gehele cultuur van marketing en business hebben wij zien verschuiven bij het meer digitaal worden van onze samenleving. Traditionele zienswijzen worden vervangen door gegevens-ondersteunde strategieën en campagnes gericht op meting en resultaat. Wat kan de groei van Big Data en de opkomst van Market Intelligence als een hulpmiddel betekenen voor uw bedrijf? Op deze vraag zal in dit E-book antwoord worden gegeven.   

Meten is Weten

Een gedetailleerde uitleg van de methode om te evalueren of jouw BI-omgeving aansluit bij de behoeften van jouw organisatie. Dit eBook geeft een in-depth uitleg van de gehanteerde methode. Hoe vertalen we de MI-behoeften naar de benodigde soort BI-omgeving? Welke soorten BI-omgevingen onderkennen we? Hoe maken we de BI-omgeving meetbaar en hoe vergelijken we de huidige met de benodigde BI-inrichting?  

De 10 Need to knows rond Business Intelligence

Naast talloze tips en best practices, bevat dit 100 pagina lange eBook de tien belangrijkste wetenwaardigheden rond Business Intelligence. Beschreven vanuit het gezichtspunt van de manager en zoveel mogelijk ontdaan van technische ICT-termen.

Data analytics: oplossingen voor huidige en toekomstige problemen

Business Intelligence (BI) oplossingen zijn een belangrijk instrument geworden voor organisaties. Het stelt hen in staat om slimme, gefundeerde beslissingen te nemen. Maar wat biedt de toekomst voor BI en data analytics? Hoe zal de technologie evolueren en continu van waarde zijn in een snel veranderende wereld waar de behoefte aan informatie met de dag groeit? Download het eBook en ontdek welke oplossingen uitkomst bieden voor jouw huidige en toekomstige uitdagingen!

Master Data Management

Master data betreft de belangrijkste gegevens over mensen, dingen en plaatsen die belangrijk zijn voor een optimale bedrijfsvoering. Bij veel organisaties zijn deze gegevens in diverse systemen vastgelegd, zoals die voor relatiebeheer, inkoop, verkoop, productie etc. Om de verschillende systemen goed met elkaar te laten samenwerken dienen de gegevens, ook wel master data genoemd, eenduidig vastgelegd te worden om met elkaar in verband gebracht kunnen worden. Om deze uitdaging tot een goed einde te brengen richten organisaties zich op Master Data Management. Dit eBook legt uit wat master data management is, wat de noodzaak is van master data management en de oplossingsrichtingen voor goed master data management.

Cloud BI: Placebo of Panacee?

Business Intelligence as a Service (BIaaS, of Cloud BI) combineert de voordelen van BI met die van Cloud computing. In dit eBook leggen we uit wat BI in de cloud is, in de terminologie van managers. Zodat je op hoofdlijnen een redelijk compleet beeld krijgt van Business Intelligence as a Service.

Archetypes: Architectuur voor een BI-omgeving

Deze white paper is onderdeel van de BI-Scan serie, die gaat over de verschillende aspecten die horen bij de diagnose van een BI-omgeving. De onderzoeksvraag hierbij is: “In welke mate voldoet de BI-omgeving aan de ondersteuningsbehoefte van de managers”. In deze white paper duiken we in de typische architecturen die veel voorkomen in de praktijk. Deze hebben we kortweg “BI-Archetypes” gedoopt. De archetypes gebruiken we om er de ondersteuningsbehoefte van de managers vanuit een BI-omgeving aan te kunnen relateren.

Agile BI: Definitions of Ready & Done

In dit eBook komen de achtergrond, het hoe en waarom van de Definition of Done (D.o.D.) en Definition of Ready (D.o.R.) en hoe je deze op een juiste manier kan gaan inzetten aan bod. 

Meten aan de inrichtingsaspecten van een BI-omgeving

Deze white paper is onderdeel van de BI-Scan serie, die gaat over de verschillende aspecten die horen bij de diagnose van een BI-omgeving. De onderzoeksvraag hierbij is: “In welke mate voldoet de BI-omgeving aan de ondersteuningsbehoefte van de managers”. In deze white paper gaan we de verschillende inrichtingsaspecten van een BI-omgeving nader toelichten. De inrichtingsaspecten hebben we nodig om een BI-omgeving meetbaar te maken en om aan te geven welke aspecten eventueel in een BI-omgeving missen en toch nodig zijn in het licht van de behoefte van de managers.

Download hier het whitepaper

Zoeken naar een geautomatiseerde oplossing

En dus bleek dat er uren bespaard konden worden? “Dat was een van de eerste bruikbare inzichten,” vertelt Robbert, “maar ik wilde vooral ook sneller gaan beschikken over de juiste stuurinformatie”. En dus vroeg hij zijn collega Florie op zoek te gaan naar een passende oplossing. In eerste instantie werden er (semi-geautomatiseerde) spreadsheets gemaakt die maandelijks handmatig werden aangevuld. Ook werden enkele online BI tools getest. “Na deze acties konden we weliswaar al wat meer inzichten verzamelen, maar we waren niet in staat om alle gegevens aan elkaar te koppelen. En daardoor bleven de gewenste inzichten uit.”

"Fourpoints bleek al snel te begrijpen waar we het over hadden. "

Na de bovengenoemde pogingen kwam Heuvel Marketing uiteindelijk terecht bij FourPoints. “We zochten een bedrijf dat veel ervaring heeft met het maken van dit soort rapportages,” legt Robbert uit, “maar tegelijkertijd ook snapt dat we over een mkb budget beschikken”. FourPoints bleek de ideale partner te zijn voor deze klus. Ondanks dat ze nog geen kennis hadden van de softwarepakketten die bij Heuvel Marketing werden gebruikt, was dat geen probleem. “Het bleek namelijk snel dat ze begrepen waar we het over hadden,” vult Robbert aan.

PowerBI

Voor Heuvel Marketing werd gebruik gemaakt van Azure en PowerBI. De dashboards zijn online beschikbaar en gemakkelijk in gebruik.

Lees meer over ons partnership met Microsoft >

Flexibiliteit en een persoonlijke aanpak

En dat begrip over je bedrijf en rapportagewensen bleef ook toen het project gestart was? “Zeker,” vertelt Robbert, “in een aantal belafspraken bespraken we wat precies de rapportage wensen waren. De consultant van FourPoints wist dit goed te vertalen naar de juiste dashboards”. Tussentijds waren er ook nog voldoende momenten om intern te bespreken of de dashboards al voldeden aan de verwachtingen. Robbert vult aan: “De consultant van FourPoints pakte het proces samen met Florie op. Hierdoor konden we tussentijds goed bijsturen. Ook werden voortschrijdende inzichten opgepakt.” Betekent dit dat het project helemaal feilloos verliep? “We zijn tegen een paar kleine dingen aangelopen. En zoals bij elk project geldt: al doende leert men. Maar wat hier zo fijn was, is dat de reactietijd snel was. En daarmee waren de kleine issues zo opgelost,” vertelt Robbert. “Wat me daarnaast opviel, was dat de samenwerking niet alleen qua proces fijn verliep, maar ook qua communicatie. FourPoints is een informele, persoonlijke partij met een hoop kennis in huis. En dat maakt samenwerken ontzettend prettig.”.

Lees meer over FourPoints

Een oplossing voor de toekomst

En hoe is de situatie nu? “Ik heb nu een handig dashboard waarop alle informatie te vinden is die ik nodig heb. Dagelijks wordt het dashboard geupdate, en daardoor weet ik precies wat de actuele situatie is,” vertelt Robbert. “Maar niet alleen dat. Iedere medewerker heeft een eigen dashboard waarop de eigen projecten gemonitord worden. De Excelsheets zijn verleden tijd, en dat bespaart tijd!” Over het algemeen heeft Heuvel Marketing nu meer grip op de werkelijke situatie. Hierop kunnen groeidoelstellingen worden aangepast en werken ze efficiënter. “Als digitale organisatie verzamelen we veel data,” vult Robbert aan, “het is ontzettend zonde om die gegevens niet in een dashboard te vangen. Nu maken we goed gebruik van de data die we eigenlijk wel al hadden, maar waar we geen verbanden tussen konden leggen.”

"Nu maken we eindelijk gebruik van de data die we al hadden."

Bij Heuvel Marketing zijn ze dus zeker blij met de resultaten. Iedereen maakt gebruik van relevante, actuele gegevens. “En ook voor de langere termijn kunnen we hier nog prima mee uit de voeten,” vertelt Robbert. “We hebben onze dashboards binnen de afgesproken tijd en kunnen nu zelf verder. Als klein bedrijf is het fijn om er zelf mee verder te kunnen omdat we dan geen grote structurele uitgave meer hebben”.

Over Heuvel Marketing

Heuvel Marketing is een bedrijf dat HubSpot verkoopt. HubSpot is groeisoftware voor marketing, sales en service. En Heuvel Marketing is een top 3 leverancier in Nederland, gevestigd in Nijmegen. Dankzij de nieuwe dashboards hebben ze ook een beter zicht op hun eigen groeiprocessen, wat hen ook weer helpt hun klanten beter te bedienen.

Bezoek de website >