Better Decisions
For Better Life

Onze eBooks en whitepapers

De data-gedreven gemeente

Als gemeente beginnen met data gedreven werken is een hele opgave. Gelukkig start je met dit handige eBook met de basis: de fundering van de data-gedreven gemeente.

Aan de hand van de duidelijke stappen in dit eBook is ook jouw gemeente klaar voor de toekomst! 

Marketing Intelligence & Data Science

Data science is een multidisciplinaire mengsel van data inference, algoritme ontwikkeling en technologieën om analytisch complexe gegevensstructuren te doorgronden. Bij data science gaat het om het opduiken van in de gegevens verborgen inzichten. Het effectief uitpakken van de waarde hierin is een van de uitdagingen in data science. Dit eBook is een verzameling van blogs door Gerrit Versteeg geschreven over data science vanuit het perspectief van managers. Het biedt houvast aan managers die willen begrijpen hoe data science in hun omgeving kan worden gebruikt.

Marketing Intelligence & Big Data

De gehele cultuur van marketing en business hebben wij zien verschuiven bij het meer digitaal worden van onze samenleving. Traditionele zienswijzen worden vervangen door gegevens-ondersteunde strategieën en campagnes gericht op meting en resultaat. Wat kan de groei van Big Data en de opkomst van Market Intelligence als een hulpmiddel betekenen voor uw bedrijf? Op deze vraag zal in dit E-book antwoord worden gegeven.   

Meten is Weten

Een gedetailleerde uitleg van de methode om te evalueren of jouw BI-omgeving aansluit bij de behoeften van jouw organisatie. Dit eBook geeft een in-depth uitleg van de gehanteerde methode. Hoe vertalen we de MI-behoeften naar de benodigde soort BI-omgeving? Welke soorten BI-omgevingen onderkennen we? Hoe maken we de BI-omgeving meetbaar en hoe vergelijken we de huidige met de benodigde BI-inrichting?  

De 10 Need to knows rond Business Intelligence

Naast talloze tips en best practices, bevat dit 100 pagina lange eBook de tien belangrijkste wetenwaardigheden rond Business Intelligence. Beschreven vanuit het gezichtspunt van de manager en zoveel mogelijk ontdaan van technische ICT-termen.

Data analytics: oplossingen voor huidige en toekomstige problemen

Business Intelligence (BI) oplossingen zijn een belangrijk instrument geworden voor organisaties. Het stelt hen in staat om slimme, gefundeerde beslissingen te nemen. Maar wat biedt de toekomst voor BI en data analytics? Hoe zal de technologie evolueren en continu van waarde zijn in een snel veranderende wereld waar de behoefte aan informatie met de dag groeit? Download het eBook en ontdek welke oplossingen uitkomst bieden voor jouw huidige en toekomstige uitdagingen!

Master Data Management

Master data betreft de belangrijkste gegevens over mensen, dingen en plaatsen die belangrijk zijn voor een optimale bedrijfsvoering. Bij veel organisaties zijn deze gegevens in diverse systemen vastgelegd, zoals die voor relatiebeheer, inkoop, verkoop, productie etc. Om de verschillende systemen goed met elkaar te laten samenwerken dienen de gegevens, ook wel master data genoemd, eenduidig vastgelegd te worden om met elkaar in verband gebracht kunnen worden. Om deze uitdaging tot een goed einde te brengen richten organisaties zich op Master Data Management. Dit eBook legt uit wat master data management is, wat de noodzaak is van master data management en de oplossingsrichtingen voor goed master data management.

Cloud BI: Placebo of Panacee?

Business Intelligence as a Service (BIaaS, of Cloud BI) combineert de voordelen van BI met die van Cloud computing. In dit eBook leggen we uit wat BI in de cloud is, in de terminologie van managers. Zodat je op hoofdlijnen een redelijk compleet beeld krijgt van Business Intelligence as a Service.

Archetypes: Architectuur voor een BI-omgeving

Deze white paper is onderdeel van de BI-Scan serie, die gaat over de verschillende aspecten die horen bij de diagnose van een BI-omgeving. De onderzoeksvraag hierbij is: “In welke mate voldoet de BI-omgeving aan de ondersteuningsbehoefte van de managers”. In deze white paper duiken we in de typische architecturen die veel voorkomen in de praktijk. Deze hebben we kortweg “BI-Archetypes” gedoopt. De archetypes gebruiken we om er de ondersteuningsbehoefte van de managers vanuit een BI-omgeving aan te kunnen relateren.