BI kennisbank.jpg

Vergroot je kennis over BI

Kennisbank

Via deze pagina delen wij graag onze kennis met jou. Hier tref je gratis eBooks en white papers aan. Kijk rustig rond. 

 

 

White papers

 

Meten aan de inrichtingsaspecten van een BI-omgeving

Deze white paper is onderdeel van de BI-Scan serie, die gaat over de verschillende aspecten die horen bij de diagnose van een BI-omgeving. De onderzoeksvraag hierbij is: “In welke mate voldoet de BI-omgeving aan de ondersteuningsbehoefte van de managers”. In deze white paper gaan we de verschillende inrichtingsaspecten van een BI-omgeving nader toelichten. De inrichtingsaspecten hebben we nodig om een BI-omgeving meetbaar te maken en om aan te geven welke aspecten eventueel in een BI-omgeving missen en toch nodig zijn in het licht van de behoefte van de managers.

Download hier het whitepaper

Archetypes: Architectuur voor een BI-omgeving
Deze white paper is onderdeel van de BI-Scan serie, die gaat over de verschillende aspecten die horen bij de diagnose van een BI-omgeving. De onderzoeksvraag hierbij is: “In welke mate voldoet de BI-omgeving aan de ondersteuningsbehoefte van de managers”. In deze white paper duiken we in de typische architecturen die veel voorkomen in de praktijk. Deze hebben we kortweg “BI-Archetypes” gedoopt. De archetypes gebruiken we om er de ondersteuningsbehoefte van de managers vanuit een BI-omgeving aan te kunnen relateren.

Download hier het whitepaper
 

Business Intelligence ISO 20022

Steeds vaker moeten bedrijven gegevens uitwisselen met andere partijen. Een gemeenschappelijke taal is hierbij zeer bruikbaar. Zo ook met ISO 20022 voor financiële transacties. Ook al verschillen de betaalsystemen over de wereld, geld- en waarde-stromen moeten toch snel en vooral correct blijven lopen. Deze afspraken vormen een semantiek die ook gebruikt kan worden in business intelligence oplossingen. In de whitepaper iets meer over FourPoints' ervaringen hierover.

Download hier het whitepaper

 
 
 

E-books

 

Marketing Intelligence & Data Science

Data science is een multidisciplinaire mengsel van data inference, algorithme ontwikkeling en technologiën om analytisch complexe gegevensstructuren te doorgronden. Bij data science gaat het om het opduiken van in de gegevens verborgen inzichten. Het effectief uitpakken van de waarde hierin is een van de uitdagingen in data science. Dit eBook is een verzameling van blogs door Gerrit Versteeg geschreven over data science vanuit het perspectief van managers. Het biedt houvast aan managers die willen begrijpen hoe data science in hun omgeving kan worden gebruikt. 

Vraag hier het e-book aan

 

 

 

 

 

 

Master Data Management

Master data betreft de belangrijkste gegevens over mensen, dingen en plaatsen die belangrijk zijn voor een optimale bedrijfsvoering. Bij veel organisaties zijn deze gegevens in diverse systemen vastgelegd, zoals die voor relatiebeheer, inkoop, verkoop, productie etc. Om de verschillende systemen goed met elkaar te laten samenwerken dienen de gegevens, ook wel master data genoemd, eenduidig vastgelegd te worden om met elkaar in verband gebracht kunnen worden. Om deze uitdaging tot een goed einde te brengen richten organisaties zich op Master Data Management. Dit eBook legt uit wat master data management is, wat de noodzaak is van master data managment en de oplossingsrichtingen voor goed master data managment.  

Vraag hier het e-book aan 

De 10 Need to knows rond Business Intelligence

Naast talloze tips en best practices, bevat dit 100 pagina lange eBook de tien belangrijkste wetenwaardigheden rond Business Intelligence. Beschreven vanuit het gezichtspunt van de manager en zoveel mogelijk ontdaan van technische ICT-termen.

Vraag hier het e-book aan

Cloud BI: Placebo of Panacee?

Business Intelligence as a Service (BIaaS, of Cloud BI) combineert de voordelen van BI met die van Cloud computing. In dit eBook leggen we uit wat BI in de cloud is, in de terminologie van managers. Zodat je op hoofdlijnen een redelijk compleet beeld krijgt van Business Intelligence as a Service.

Vraag hier het e-book aan

Agile BI: Definitions of Ready & Done

In dit eBook komen de achtergrond, het hoe en waarom van de Definition of Done (D.o.D.) en Definition of Ready (D.o.R.) en hoe je deze op een juiste manier kan gaan inzetten aan bod. 

Vraag hier het e-book aan

Meten is Weten

Een gedetailleerde uitleg van de methode om te evalueren of jouw BI-omgeving aansluit bij de behoeften van jouw organisatie. Dit eBook geeft een in-depth uitleg van de gehanteerde methode. Hoe vertalen we de MI-behoeften naar de benodigde soort BI-omgeving? Welke soorten BI-omgevingen onderkennen we? Hoe maken we de BI-omgeving meetbaar en hoe vergelijken we de huidige met de benodigde BI-inrichting?  

Vraag hier het e-book aan

Marketing Intelligence & Big Data

De gehele cultuur van marketing en business hebben wij zien verschuiven bij het meer digitaal worden van onze samenleving. Traditionele zienswijzen worden vervangen door gegevens-ondersteunde strategieën en campagnes gericht op meting en resultaat. Wat kan de groei van Big Data en de opkomst van Market Intelligence als een hulpmiddel betekenen voor uw bedrijf? Op deze vraag zal in dit E-book antwoord worden gegeven.   

Vraag hier het e-book aan

Klant quote (BI-consultancy)

FourPoints was écht geïnteresseerd in onze manier van werken. Hoe wij zaken aanpakken, in plaats van ons vertellen hoe we iets zouden moeten doen.
Lees meer

Events

Onze keuze,
onze aanraders
Bekijk events