BI kennisbank.jpg

Vergroot je kennis over BI

eBooks

 

Data analytics: oplossingen voor huidige en toekomstige problemen

Data_analytics_ebook

Business Intelligence (BI) oplossingen zijn een belangrijk instrument geworden voor organisaties. Het stelt hen in staat om slimme, gefundeerde beslissingen te nemen. Maar wat biedt de toekomst voor BI en data analytics? Hoe zal de technologie evolueren en continu van waarde zijn in een snel veranderende wereld waar de behoefte aan informatie met de dag groeit? Download het eBook en ontdek welke oplossingen uitkomst bieden voor jouw huidige en toekomstige uitdagingen!

Vraag hier het e-book aan

Marketing Intelligence & Data Science

Cover eBook Data Science klein-1Data science is een multidisciplinaire mengsel van data inference, algoritme ontwikkeling en technologieën om analytisch complexe gegevensstructuren te doorgronden. Bij data science gaat het om het opduiken van in de gegevens verborgen inzichten. Het effectief uitpakken van de waarde hierin is een van de uitdagingen in data science. Dit eBook is een verzameling van blogs door Gerrit Versteeg geschreven over data science vanuit het perspectief van managers. Het biedt houvast aan managers die willen begrijpen hoe data science in hun omgeving kan worden gebruikt. 

Vraag hier het e-book aan

 

 

Agile BI: Definitions of Ready & Done

eBook_Definitions_of_ready_and_done_coverIn dit eBook komen de achtergrond, het hoe en waarom van de Definition of Done (D.o.D.) en Definition of Ready (D.o.R.) en hoe je deze op een juiste manier kan gaan inzetten aan bod. 

Vraag hier het e-book aan

Meten is Weten

CTAImage-eBook-MetenisWeten-340x400Een gedetailleerde uitleg van de methode om te evalueren of jouw BI-omgeving aansluit bij de behoeften van jouw organisatie. Dit eBook geeft een in-depth uitleg van de gehanteerde methode. Hoe vertalen we de MI-behoeften naar de benodigde soort BI-omgeving? Welke soorten BI-omgevingen onderkennen we? Hoe maken we de BI-omgeving meetbaar en hoe vergelijken we de huidige met de benodigde BI-inrichting?  

Vraag hier het e-book aan

 

De data-gedreven gemeente

data-gedreven gemeente Ebook

Als gemeente beginnen met data gedreven werken is een hele opgave. Gelukkig start je met dit handige eBook met de basis: de fundering van de data-gedreven gemeente.

Aan de hand van de duidelijke stappen in dit eBook is ook jouw gemeente klaar voor de toekomst! 

Vraag hier het e-book aan
Marketing Intelligence & Big Data

Marketing intelligence & big dataDe gehele cultuur van marketing en business hebben wij zien verschuiven bij het meer digitaal worden van onze samenleving. Traditionele zienswijzen worden vervangen door gegevens-ondersteunde strategieën en campagnes gericht op meting en resultaat. Wat kan de groei van Big Data en de opkomst van Market Intelligence als een hulpmiddel betekenen voor uw bedrijf? Op deze vraag zal in dit E-book antwoord worden gegeven.   

Vraag hier het e-book aan

Master Data Management

master data managementMaster data betreft de belangrijkste gegevens over mensen, dingen en plaatsen die belangrijk zijn voor een optimale bedrijfsvoering. Bij veel organisaties zijn deze gegevens in diverse systemen vastgelegd, zoals die voor relatiebeheer, inkoop, verkoop, productie etc. Om de verschillende systemen goed met elkaar te laten samenwerken dienen de gegevens, ook wel master data genoemd, eenduidig vastgelegd te worden om met elkaar in verband gebracht kunnen worden. Om deze uitdaging tot een goed einde te brengen richten organisaties zich op Master Data Management. Dit eBook legt uit wat master data management is, wat de noodzaak is van master data management en de oplossingsrichtingen voor goed master data management.  

Vraag hier het e-book aan 

De 10 Need to knows rond Business Intelligence

10 need to knows BINaast talloze tips en best practices, bevat dit 100 pagina lange eBook de tien belangrijkste wetenwaardigheden rond Business Intelligence. Beschreven vanuit het gezichtspunt van de manager en zoveel mogelijk ontdaan van technische ICT-termen.

Vraag hier het e-book aan

Cloud BI: Placebo of Panacee?

cloud BI placeboBusiness Intelligence as a Service (BIaaS, of Cloud BI) combineert de voordelen van BI met die van Cloud computing. In dit eBook leggen we uit wat BI in de cloud is, in de terminologie van managers. Zodat je op hoofdlijnen een redelijk compleet beeld krijgt van Business Intelligence as a Service.

Vraag hier het e-book aan

 

Klant quote (BI-consultancy)

FourPoints was écht geïnteresseerd in onze manier van werken. Hoe wij zaken aanpakken, in plaats van ons vertellen hoe we iets zouden moeten doen.
Lees meer

Events

Onze keuze,
onze aanraders
Bekijk events