Better Decisions
For Better Life

Cloud BI: De roze wolk onder de wolken?

-

cloud biNa jaren van zwaar weer en een turbulent ondernemersklimaat voorspellen deskundigen dat het economisch weer langzamerhand aan het omslaan is. Met een beter ondernemersklimaat in het vooruitzicht groeit het optimisme bij het MKB. MKB-ondernemers zien voor het komend jaar het verhogen van hun omzet als belangrijkste doel. Ook willen ze de continuïteit van hun onderneming veilig stellen. Dat Business Intelligence (BI) kan bijdragen aan het bereiken van die doelstellingen is algemeen bekend. Echter, grote investeringen in traditionele BI-oplossingen zijn voor de meeste bedrijven momenteel onpraktisch en onaantrekkelijk. Is Business Intelligence in de Cloud een alternatief? En wat houdt dat in?

Het herstel van de Nederlandse economie houdt aan zo voorspelt het CPB. De Nederlandsche Bank is optimistisch over de economische vooruitzichten en spreekt zelfs van een 'groeiversnelling'. Vanuit de Europese Commissie is aangegeven dat de Nederlandse economie en de eurozone als geheel dit jaar harder zal groeien dan voorzien. Kortom: De Nederlandse economie is aan het herstellen en krijgt een steeds vastere voet aan de grond.

Met een beter ondernemersklimaat in het vooruitzicht neemt het optimisme onder MKB-ondernemers toe. De ING-Ondernemersindex staat met 111 punten op de hoogste stand in vijf jaar.

Cloud_BI_Ondernemingindex_ING

 

In hun optimisme zien MKB-ondernemers dat hun omgeving steeds dynamischer en complexer wordt. Om tegemoet te komen aan de uitdagingen die concurrentie, regelgeving en groei met zich meebrengen zullen MKB-ondernemers hun bedrijfsprocessen doelmatiger en effectiever moeten uitvoeren. Hiervoor is het noodzakelijk om goed inzicht te hebben in:

  • het presteren van de onderneming
  • de behoefte van de klant
  • veranderingen in de omgeving

Dat Business Intelligence (BI) kan bijdragen aan dat inzicht is algemeen bekend. Business Intelligence is het geheel aan processen, middelen en technologieën om gegevens te analyseren, trends te identificeren en beslissingen te ondersteunen

Alternatief voor traditionele BI

Veel organisaties in het MKB worstelen echter nog met het implementeren van BI-initiatieven. Dit komt deels door de complexiteit, gebrek aan kennis/expertise en de (voor)financiering van de BI-oplossing. Veruit de belangrijkste IT uitdaging van het MKB is dat ze zich geen grote investeringen kunnen of willen veroorloven. Dus grote investeringen in traditionele Business Intelligence oplossingen zijn voor de meeste bedrijven momenteel onpraktisch en onaantrekkelijk.

Het alternatief voor de traditionele BI-oplossingen, Business Intelligence in de Cloud (Cloud BI), is nog niet eerder zo sterk geweest.

Business intelligence en Cloud computing

Business Intelligence en Cloud computing (de Cloud) vormen een goed koppel. Business Intelligence gaat over het leveren van de juiste informatie aan de juiste mensen op het juiste moment. De Cloud biedt een platform om op een eenvoudige en flexibele manier BI-toepassingen beschikbaar te stellen. Door deze koppeling krijgt Business Intelligence de wendbaarheid en toegankelijkheid van de Cloud. Daarnaast is het mooie van Cloud BI-toepassingen dat ze toegankelijk zijn op meerdere apparaten en webbrowsers.

Cloud_BI_SaaSUit de vele onderzoeken naar het gebruik van Cloud Computing blijkt dat steeds meer bedrijven overgaan op cloud based systemen, denk aan Customer Relationship Management (CRM) toepassingen (zoals Salesforce), online bestand samenwerking en -opslag (Dropbox) en helpdesk software (Zendesk). Deze trend zien we ook met Cloud BI.

Wat is nu Cloud Business Intelligence?

Cloud Business Intelligence is een dienstverleningsmodel waarbij BI-toepassingen worden gehost en beschikbaar gesteld op een virtueel netwerk (internet). BI-toepassingen zoals dashboards, scorecards en KPI's worden gebruikt om bedrijven toegang te verlenen tot hun gegevens 

Welke voordelen biedt Cloud BI?

Cloud BI biedt een aantal significante voordelen ten opzichte van in-huis (‘on-premise’) toepassingen, denk hierbij aan:

On-demand selfservice

Een consument kan zelfstandig zijn computerinfrastructuur bepalen, zoals server-tijd en netwerkopslag. Zo nodig automatisch zonder menselijke interactie met elke serviceprovider.

Breed netwerk access

De te leveren diensten zijn beschikbaar via het netwerk en toegankelijk via standaard mechanismen die het gebruik door heterogene client-platforms (bijv. mobiele telefoons en laptops) bevorderen.

Bundelen van resources

Gebruikmakend van een ‘multi-tennant’ model, met verschillende fysieke en virtuele bronnen, kunnen de door een leverancier verstrekte IT-middelen worden gebundeld om meerdere gebruikers van dienst te zijn. Deze bronnen kunnen dynamisch toegewezen worden afhankelijk van de consumentenvraag.

Flexibiliteit

De beschikbare middelen kunnen flexibel, al dan niet automatisch, worden ingericht en vrijgegeven om snel op en af te schalen in overeenstemming met de behoefte. Voor de gebruiker lijken de mogelijkheden onbeperkt.

Meetbare service

Cloud systems controleren en optimaliseren automatisch de inzet van middelen door het meten van het gebruik van een type service (bijvoorbeeld opslag). De inzet van middelen kan zodanig bewaakt, gecontroleerd en gerapporteerd worden dat transparantie voor zowel de leverancier als de gebruiker van de gebruikte dienst wordt verkregen.

Cloud BI: de roze wolk onder de wolken?

De potentie van Cloud BI is groot. Ondernemingen die nu naar de Cloud migreren met hun BI-toepassingen genieten direct al van de voordelen. Denk aan verminderde kosten, verhoogde implementatiesnelheid en gebruiksgemak. De huidige Cloud toepassingen kunnen qua rekenkracht opboksen tegen in-huis toepassingen en bieden gebruikers functionaliteiten die tot nu toe alleen beschikbaar waren in lokaal geïnstalleerde software.

Cloud BI heeft de potentie om de spil te zijn in de Business Intelligence strategieën van bedrijven, door eindgebruikers te voorzien van realtime toegang tot bedrijfskritieke gegevens.

Wil je meer weten over Cloud BI? Download het eBook “Cloud BI: Placebo of Panacee ?”

Ebook Cloud Business Intelligence 'Cloud BI - Placebo of Panacee?'