Better Decisions
For Better Life

Datagedreven werken: relevant voor Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

-

pexels-photo-2644597

Meerdere gemeenten zijn al flink op stoom als het aankomt op datagedreven werken; speciale dataprojecten lopen, mensen worden opgeleid en resultaten uit analyses op basis van verkregen data nemen steeds vaker een plek in op de agenda. De ervaringen die gemeenten opdoen met datagedreven werken zijn voor de gehele gemeente waardevol. Maar ook voor de invoering van de Omgevingswet en het werken met het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De invoering van de omgevingswet is nu vastgesteld op 1 januari 2023. Welke aspecten van datagedreven werken dan vooral belangrijk zijn, lees je in dit blog.

 

Meer zaakgericht werken

Eén van de gevolgen van de Omgevingswet is dat het zaakgericht werken nog meer voet aan de grond gaat krijgen. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet speelt daarin een belangrijke rol. Dit is een centraal dossier met daarin zo veel mogelijk relevante informatie over de ruimtelijke ingreep. Dit wordt digitaal aangeleverd door de initiatiefnemers van de ruimtelijke ingreep en (al dan niet automatisch) verwerkt door de gemeente, provincie of het waterschap.

Het ordenen per zaak van de informatie en de integratie van verschillende gegevensstromen zijn daarin belangrijke aandachtspunten. Al bij binnenkomst van een aanvraag moeten de gegevens de juiste kenmerken krijgen. Dit is belangrijk omdat alle gegevens op die manier op de juiste plek terechtkomen en er daadwerkelijk een slag gemaakt kan worden in het resultaat- en gebruikersgericht (en daarmee zaakgericht) werken.

 

Slim aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

Om integraal en meer datagedreven te kunnen werken, is het koppelen van de gemeentelijke informatiesystemen aan het DSO essentieel. Bijvoorbeeld om toepasbare regels te kunnen registreren, vergunningaanvragen en meldingen te kunnen ontvangen en om omgevingsdocumenten te kunnen publiceren. De relevante en te koppelen systemen voor het DSO zijn onder andere de plansystemen, de zaak- of vergunningensystemen en de regelbeheersystemen.

Voor het koppelen zijn verschillende standaarden beschikbaar. Met deze standaarden en informatiemodellen voor bijvoorbeeld aanvragen en meldingen uit het Omgevingsloket, officiële overheidspublicaties en toepassingsprofielen en de toepasbare regels in het Omgevingsloket, wordt het zorgvuldig uitwisselen van gegevens een stuk eenvoudiger.

 

Focus op datakwaliteit

Zorgvuldigheid is wat bij iedereen hoog in het vaandel moet staan. En met de toename in het datagedreven werken en de analyses die op basis daarvan gemaakt worden, wordt dit alleen maar belangrijker. De vergunningen moeten op de complete, juiste en actuele gegevens verleend kunnen worden. Een hoge data-kwaliteit van de gemeentelijke leefomgeving en de in de gemeente toepasbare regels is daarom essentieel. Maar ook de gegevens die initiatiefnemers van een ruimtelijke ingreep indienen moeten van een hoge kwaliteit zijn.

Hiervoor is het belangrijk dat er voldoende controle-momenten op de integriteit van de data ingebouwd zitten om het logisch en zorgvuldig te zijn van de dataverwerkingsprocessen. En zo is datakwaliteit een terugkerend thema op de verschillende agenda’s. Wijs hiervoor een persoon aan in de gemeente die de datakwaliteit in de gaten houdt. En vergeet hierbij ook niet de open data mee te nemen.

 

Oog voor datamanagement

Wanneer de Omgevingswet ingaat en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (verder) gevuld wordt met gegevens over de aanvragen van initiatiefnemers van ruimtelijke ingrepen, groeit de hoeveelheid te managen gegevens flink. De landelijke en lokale infrastructuur moeten hierop continu gemonitord worden: Kunnen de opslagsystemen het aan? Lopen alle koppelingen soepel? Moet de architectuur aangepast worden? Dit is een greep uit de vragen die nu relevant zijn, maar actueler worden na implementatie van de Omgevingswet. Maak hiervoor dan ook ruimte, tijd en geld vrij. Op die manier kun je als gemeente meegroeien met de ontwikkelingen in het Omgevingsgericht en datagedreven werken.

 

Datagedreven werken: veel mogelijk met het DSO

Met de Omgevingswet en het DSO zal de groei van data toenemen. Met datagedreven werken verkrijg je als gemeente een stabiele basis om met de grote hoeveelheid data om te gaan waardoor je de vruchten kan plukken door: zorgvuldige en snellere analyses en beslissingen die relevant zijn voor de inwoners, ondernemingen, het beleid, de bestemmingsplannen en de gemeentelijke organisatie.

Wil je meer weten over welke stappen je kunt zetten om als gemeente meer datagedreven te werken? Download dan onderstaand eBook “In 3 stappen naar een datagedreven gemeente”.

 

New call-to-action