Better Decisions
For Better Life

Informatiegestuurd werken: De basis voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering en dienstverlening

-

stephen-dawson-qwtCeJ5cLYs-unsplash

Inflatie, rentestijging, onderbroken aanvoerlijnen, onrust op de wereldmarkt. Dit allemaal heeft invloed op het bedrijfsleven van grote tot aan kleine ondernemingen. Je onderneming heeft waarschijnlijk al eerder voor hete vuren gestaan, maar nu zijn er veel ballen die je tegelijkertijd hoog moet houden: voor je personeel, voor je klanten en voor het voortbestaan van je onderneming zelf. Snel gerichte beslissingen nemen, is dan essentieel. Op welke manier informatiegestuurd werken kan bijdragen aan een toekomstbestendige bedrijfsvoering en dienstverlening, lees je in dit blog.


Voor een goede bedrijfsvoering en dienstverlening zijn verschillende ondersteunende processen belangrijk. Bedrijfsprocessen die bijdragen aan een goede beveiliging, een zorgvuldige communicatie, een flexibele organisatie, betrokken personeel, een secure administratieve organisatie, stabiele financiën, up to date informatievoorziening, solide juridische ondersteuning, gebruik van betrouwbare technologie en een geschikte huisvesting. Informatiegestuurd werken kan in al deze bedrijfsprocessen een belangrijke rol spelen.

 

Goede beveiliging

De Nederlandse economie is één van de meest gedigitaliseerde economieën van Europa. Dit zorgt ervoor dat Nederlandse ondernemingen snel, efficiënt en effectief kunnen reageren op nieuwe ontwikkelingen en kansen. Door het installeren van een goede beveiliging zet je een stevige volgende stap. Met snelle, actuele en heldere informatie over externe dreigingen en de interne stand van zaken, zorg je ervoor dat het management snel de juiste maatregelen kan nemen.

 

Zorgvuldige communicatie

In een snel veranderende wereld, is zorgvuldige communicatie essentieel voor jouw onderneming. Klanten op tijd op de hoogte brengen van productleveringen, informatie over fusies en overnames zorgvuldig delen met de buitenwereld, inspelen op nieuwe ontwikkelingen als de Digital Services Act package: met een focus op het snel intern en extern kunnen delen van relevante ontwikkelingen in de buitenwereld en het verwerken van reacties van klanten, zorg je ervoor dat je het contact met de klanten behoudt. Door het aan elkaar knopen van de verschillende relevante informatiestromen (marketing, pr, customer relations), leg je hiervoor een goede basis.

 

Flexibele organisatie

Samenwerkingsverbanden, partnerships, overnames en fusies, inkrimpingen en uitbreidingen. Wanneer je een flexibele organisatie hebt, kun je sneller en gemakkelijker inspelen op externe ontwikkelingen. Hiervoor is complete en snelle informatie nodig over je eigen bedrijf, maar ook over de nieuwe partijen. Compacte en actuele analyses die het management ondersteunen in het nemen van de juiste beslissingen zijn hierbij belangrijk. 

 

Betrokken personeel

Medewerkers vormen de ruggengraat van je onderneming. Zeker in een turbulente tijd van arbeidstekorten, is een stabiele basis van betrokken medewerkers cruciaal voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering en dienstverlening. Met informatiegestuurd werken kan het management de arbeidscontracten scherp houden en controleren of deze nog marktconform zijn. Daarnaast houdt het management overzicht van de verschillende opleidingen waar medewerkers behoefte aan hebben.

 

Secure administratieve organisatie

Niets zo belangrijk als een secure administratie. In welke vorm dan ook. Zorgvuldig bijgehouden verwerkingen van verkoop, inkoop, HR-gerelateerde zaken, klantreacties, marketingcampagnes, et cetera. Veel van de administratieve onderdelen vinden inmiddels automatisch plaats en worden goed ondersteund door apps, tools, applicatie integraties en platforms. Een regelmatige check of de processen en verwerkingen nog goed lopen, zorgen ervoor dat de data volledig en kwalitatief van een hoog niveau is zodat je de data kunt blijven gebruiken als basis voor het informatiegestuurd werken.

 

Inzicht financiën

Snelle, up to date analyses van de financiële stand van zaken van je onderneming zorgen ervoor dat je snel beslissingen kunt nemen over welke investeringen je moet doen of welke onderdelen je moet afstoten. Heldere overzichten van te betalen belastingen en uitgaven helpen het management een stabiele bedrijfsvoering te organiseren. Dat is extra belangrijk in een turbulente tijd.

 

Up to date informatievoorziening

Alles draait erom om op het juiste moment over de volledige informatie te beschikken. Voor een belangrijke beslissing, maar ook voor het uitvoeren van verschillende werkzaamheden. Door meer informatiegestuurd te werken, sla je twee vliegen in één klap: je zorgt ervoor dat iedereen in de onderneming over de juiste informatie beschikt en je geeft het management inzicht in de status van de organisatie.

 

Solide juridische ondersteuning

In een tijd van contracten en vergunningen, is grondige kennis van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van (internationale) wet- en regelgeving belangrijk. Met toegang tot juridische platforms en scherpe analyses van eventuele juridische knelpunten in de bedrijfsvoering en dienstverlening, zorg je ervoor dat je goed voorbereid bent en blijft.

 

Betrouwbare technologie

Nu steeds meer onderdelen van een onderneming gedigitaliseerd zijn, is het nog belangrijker goed op de hoogte te blijven van nieuwe technologische ontwikkelingen. Deze helpen je mee te bewegen en de technologie als betrouwbare component in je bedrijfsvoering te behouden. Inzicht in uptime, innovaties en essentiële updates, maakt het voor het management gemakkelijker hier investeringsbeslissingen over te nemen.

 

Geschikte huisvesting

Tenslotte de huisvesting. Up to date en complete inzichten in contracten, onderhoud, groeipotentieel, energiebesparing, klimaatbestendigheid, bereikbaarheid en welbevinden zorgen ervoor dat het management de juiste beslissing kan nemen bij het al dan niet verlengen van het huurcontract. Geen onbelangrijk aspect in je bedrijfsvoering.

 

Informatiegestuurd werken: essentieel voor een toekomstgerichte bedrijfsvoering

Met een solide bedrijfsvoering en pro-actieve dienstverlening verzamel je betrouwbare data die je als organisatie weer goed kunt inzetten voor datagedreven en informatiegestuurd werken. Een aanpak die je ondersteunt in je dienstverlening en in de toekomstplannen voor je onderneming. Wil je meer weten over het gebruik van data in het mkb? Download dan het onderstaande eBook over Business Intelligence en Data Analytics.

 

e-book data analytics