Better Decisions
For Better Life

Investeren in BI in het mkb? Juist nu!

-

BI voor MKBHet komt natuurlijk niet als verrassing dat de coronacrisis een grote invloed heeft op onze economie. Begin maart gaven mkb-ondernemers al aan dat ze een inkomstendaling verwachten ten gevolge van de crisis. Hoewel bedrijven zich met grote snelheid hebben aangepast aan ‘het nieuwe normaal’, betekent dit niet dat ondernemen even gemakkelijk gaat als daarvoor. Des te belangrijker om goed op je inkomsten en uitgaven te letten, en keuzes te maken op basis van alle informatie. Dat doe je met behulp van een goede BI-omgeving. Hoe je dit opzet (zónder al te hoge kosten) en welke voordelen je hiermee kan behalen, lees je in dit blog.

 

Het nut van BI voor het MKB

Business Intelligence (BI) is voor elke organisatie van groot belang. Het is namelijk voor elk bedrijf belangrijk om te weten hoe ze ervoor staan. BI is het continue proces waarmee organisaties op gerichte wijze bedrijfsdata verzamelen, opslaan en analyseren. Deze data komt over het algemeen uit verschillende bronnen, zoals:

  • Een boekhoudpakket
  • Een mailingpakket (of marketing automation software)
  • Een CRM
  • Software voor bijvoorbeeld webinars
  • Losse Excelbestanden

In veel bedrijven wordt geprobeerd om deze data zelf op een goede manier te ontsluiten en op basis hiervan beslissingen te maken. Vaak gebeurt dit met behulp van Excel. Helaas brengt Excel wat problemen met zich mee, zoals zwakke data-ontsluiting, beperkte data opslag en hoge foutgevoeligheid.

Juist nu de economie minder hard groeit dan voorheen, is het als ondernemer belangrijk om grip te hebben op je bedrijfsbeslissingen. Dit doe je door een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de gegevens in je bedrijf. Door verschillende bronnen te ontsluiten en samen te voegen in één dashboard, ben je zeker van een kloppend beeld. Dit levert een volledig en accuraat dashboard op, en je kunt hier met een gerust hart je bedrijfsbeslissingen op baseren. Ook stelt het je in staat om vaker te checken hoe het bedrijf ervoor staat, zonder dat je daarvoor allerlei ingewikkelde Excelformules uit je mouw hoeft te schudden. Daarnaast levert het je gemak op: je hoeft niet iedere applicatie te openen om te weten hoe je ervoor staat.

 

De investering: BI voor het mkb

Investeren in business intelligence voor het mkb terwijl de economie er niet rooskleurig uitziet- ik snap je twijfels. Toch kan de investering in BI er eentje zijn die zich op korte termijn terugbetaald. En daarnaast is de investering ook goed te overzien. Er zijn een aantal stappen die je kan doorlopen om te zorgen dat je de investering binnen je mkb-budget blijft:

  1. Breng vooraf in kaart welke inzichten je zou willen hebben. Denk hierbij aan welke gegevens je ontsloten wil hebben en uit welke bronnen die komen.
  2. Maak een tijdsplanning. Welke dashboards hebben naar verwachting de meeste waarde, daar start je mee.
  3. Check of je intern de kennis hebt om dit project op te pakken. Zorg anders voor een betrouwbare partij die jouw team ook verder op weg kan helpen. Zo voorkom je een lock-in.

Hoewel de exacte investering erg afhankelijk is van je antwoorden op bovenstaande drie punten, kun je met behulp van een gespecialiseerde partner er in elk geval voor zorgen dat je software kosten zo laag mogelijk blijven. Denk hierbij aan de kosten voor bijvoorbeeld PowerBI of Azure.

 

De belangrijkste tool voor bedrijfsbeslissingen

Wanneer je bedrijfsbeslissingen gaat maken op basis van echte gegevens, zijn een aantal dingen erg belangrijk. Denk hierbij aan dat je gegevens kloppend moeten zijn en daarmee de datakwaliteit dus in orde. Dit zijn allemaal zaken die bij de opzet van je BI-omgeving meegenomen worden, maar daarnaast is er ook nog iets dat in de output belangrijk is. Namelijk de manier van visualiseren. Welk type grafieken wordt gebruikt, wordt vaak onderschat voor de leesbaarheid van je gegevens. Zorg dat je een specialist in huis haalt die weet hoe de verschillende data het best te visualiseren is, zodat de snelheid van je data-interpretatie omhooggaat.

Ben jij klaar om stappen te zetten in je BI-omgeving? Lees dan ons eBook over data analytics.

e-book data analytics