Better Decisions
For Better Life

Datagedreven werken: stimulans voor circulaire economie in je gemeente

-

pexels-photo-6347720

De landelijke doelen en de gemeentelijke ambities zijn sterk: de Nederlandse economie moet in 2050 volledig circulair zijn en ruim 90% van de gemeenten heeft ambities op het gebied van de circulaire economie, zoals gescheiden afvalsystemen en circulair inkopen. Hoe datagedreven werken kan bijdragen aan de circulaire economie in je gemeente, lees je in dit blog.


Veel gemeenten zetten zich in voor het realiseren van een circulaire economie. Ze richten zich daarbij op de eigen organisatie, op ondernemingen en op inwoners. Voor elk van deze doelgroepen is het mogelijk om met datagedreven werken de circulaire economie in je gemeente te stimuleren. Waarbij het voornamelijk gaat om het open maken van de materiaalketen, het delen van data en het zetten van stappen op de Data Maturity ladder.

 

Aantrekkelijk zijn voor circulaire ondernemingen

Een scherp inzicht in het ondernemingsklimaat in je gemeente helpt circulaire ondernemingen te kiezen voor jouw gemeente als vestigingsplaats. Actuele data over de samenstelling van de beroepsbevolking, de bereikbaarheid en de kwaliteit van het leven in je gemeente geeft circulaire ondernemingen de informatie om te kunnen kiezen voor jouw gemeente.

 

Circulair en maatschappelijk verantwoord inkopen

Bureaustoelen, een receptiebalie, folderstandaarden, ICT-apparatuur: je kunt het zo gek niet bedenken of het is gemaakt van materialen die een tweede leven hebben gekregen. Door het formuleren van een duidelijk doel (bijvoorbeeld 40% circulair inkopen voor 2030) zet je een eerste belangrijke stap. Vervolgens verwerk je de data die je verzamelt over de inkoop van de verschillende producten in een overzichtelijk dashboard. Zodat je goed kunt bijhouden én kunt tonen hoe je gemeente zich ontwikkelt richting dit doel.

 

Circulaire gebouwen bouwen en wegen aanleggen

Het mooiste is natuurlijk als het gemeentehuis hét icoon is van circulair bouwen en verbouwen. Maar door financiële beperkingen is dit niet altijd mogelijk. Inzetten op het stimuleren van het circulair bouwen van woningen, kantoren en andersoortige gebouwen en het aanleggen van wegen is dan net zo belangrijk en inspirerend. Dit omdat het gaat om zulke omvangrijke materiaalstromen. 

Bij sloopprojecten is het inzicht krijgen in de hoeveelheid vrijkomend bouwmateriaal (beton, zand en hout) dat opnieuw gebruikt kan worden een goede basis voor het circulair (ver)bouwen in de gemeente. Dat zijn voorbeelden van mogelijkheden om te besparen op nieuwe bouwmaterialen. Daarvoor is actuele en complete data nodig. Data die er zeker is bij de verschillende partijen die eraan werken. Samenbrengen van die data met een coördinator en een informatief platform helpt. Zo kun je bijvoorbeeld een betonhub creëren voor hergebruik van gebruikt beton.

 

Grondstofverbruik en afval verminderen

Gemeenten die bezig zijn met circulaire economie hebben vaak een plan hiervoor om bijv. minder grondstoffen te verbruiken tijdens de productie en het (her)gebruik van producten.Een handig instrument hiervoor is de R-ladder voor de circulaire economie. Voor de gemeente zelf, voor ondernemingen en voor inwoners is het goed om de doelen op die ladder aan te houden: voorkomen, verminderen, onderhouden, hergebruiken, repareren, herbestemmen en recyclen. Hoe hoger op de ladder, hoe lager het grondstofverbruik. En daarmee ook de hoeveelheid afval. Met een goed inzicht in de hoeveelheden afval en de grootste afvalproducten, kun je als gemeente samen met inwoners en ondernemingen inzetten op het verminderen van die afvalstromen. Data daarover is vaak al beschikbaar en maakt het tot een goede basis om het gesprek aan te gaan en daarna tot actie over te gaan.

 

Informatie over circulariteit delen

Duidelijke cijfers zeggen meer dan een uitgebreide tekst. Voor iedere inwoner, ondernemer en medewerker is het belangrijk om te weten hoe de gemeente ervoor staat op het gebied van de circulaire economie. Ambities, duidelijke plannen en praktische adviezen zijn de eerste stap. Maar het meetbaar maken, de monitoring en het behalen van de resultaten gaan toch echt over cijfers. En daarin is het datagedreven werken een enorm voordeel. Studenten en journalisten duidelijk kunnen informeren over de ontwikkeling die je als gemeente maakt en hoe je dingen aanpakt op basis van data, inspireert en maakt de circulaire economie concreet.

 

Sterke stimulans voor de circulaire economie doelen in je gemeente

Inzetten op een circulaire economie is belangrijker dan ooit. Elke partij in de gemeente kan daaraan bijdragen. Hierbij zijn snelheid en duidelijkheid essentieel. Datagedreven werken kan hierin bijdragen en een goede stimulans zijn voor een circulaire economie. Door datagedreven te werken, creëer je voor de eigen gemeente en betrokken partijen een actueel en helder beeld van de status van de circulaire economie in je gemeente. Wat weer goede input geeft om de circulaire economie verder te ontwikkelen.

Wil je meer weten over welke stappen je kunt zetten om als gemeente meer datagedreven te gaan werken? Download dan onderstaand eBook “In 3 stappen naar een datagedreven gemeente”.

 

New call-to-action