Better Decisions
For Better Life

De Omgevingswet en applicatie integratie van gemeentelijke systemen

-

omgevingswet en applicatie integratieDigitalisering van processen en werkzaamheden is voor veel gemeenten geen onbekend terrein meer. Het bijhouden van de inkomsten en de uitgaven, het creëren van overzicht in gemeentelijk vastgoed en infrastructuur, de communicatie met de inwoners: voor bijna elke gemeentelijke (hoofd)taak is wel een applicatie in gebruik die ondersteunt bij de uitvoering. Een interessante volgende stap in de digitalisering is de integratie van verschillende applicaties die binnen een gemeente gebruikt worden. Waarom dit zo belangrijk is, ook in het kader van de Omgevingswet, lees je in dit blog.

Applicatie integratie: gemak en noodzaak

Een groot voordeel van digitalisering is dat je gegevens gemakkelijker kunt registreren. Maar ook dat je ze gemakkelijk kunt uitwisselen met andere systemen. Tegelijkertijd is digitalisering en applicatie integratie van gemeentelijke systemen een bittere noodzaak, met de snel naderende deadline van de Omgevingswet-implementatie. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft daarom een handreiking gepubliceerd. Hierin staan de verschillende mogelijkheden voor de aansluiting van de gemeentelijke systemen op de Landelijke Voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Deze Landelijke Voorziening bestaat uit het Omgevingsloket met op de achtergrond verschillende informatiesystemen: de Publicatievoorziening LVBB, het Register Toepasbare Regels, de Samenwerkvoorziening en de Stelselcatalogus.

Eén digitaal loket aan de buitenkant, applicatie integratie onder de motorkap

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet is voor initiatiefnemers, overheden en andere belanghebbenden hét digitale loket waarin ze snel kunnen zien wat is toegestaan in de fysieke leefomgeving. Hier kunnen zij:

 • Vergunningen aanvragen en meldingen doen.
 • Zien welke regels en welk beleid van toepassing is op een locatie. De basis hiervoor zijn de omgevingsdocumenten. Zoals omgevingsvisies, omgevingsverordeningen en -plannen, projectbesluiten en programma’s.

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet ziet er aan de buitenkant uit als één digitaal loket en is een goed voorbeeld van applicatie integratie. Onder de motorkap is het namelijk niet één groot ICT-systeem, maar een samenhangend stelsel van digitale voorzieningen, standaarden, gegevens, bronnen en afspraken. Een stelsel waarmee je je eigen gemeentelijke systemen moet integreren om de Omgevingswet goed uit te kunnen voeren.

Aansluiten op de Omgevingswet-systemen

De visualisatie van geodata, de kernregistratie van je beleid en de ruimtelijke analyse en de aansluiting van de eigen gemeentelijke systemen op het Digitale Stelsel Omgevingswet: het zijn allemaal belangrijke aspecten van de Omgevingswet die impact hebben op je gemeentelijke systemen. Er ligt dan ook veel “Omgevingswet-werk” op het bordje van de IT manager. Om gemeenten bij de applicatie integratie in het kader van de Omgevingswet te ondersteunen, zijn onder andere Digikoppeling Adapters en een stappenplan beschikbaar.

Digikoppeling Adapter

Een Digikoppeling is een set standaarden voor beveiligd elektronisch berichtenverkeer tussen overheidsorganisaties. Na de implementatie van de Digikoppeling kun je als gemeente berichten uitwisselen met alle overheden en aansluiten op vrijwel alle e-overheidbouwstenen. De Digikoppeling wordt uitgevoerd door een Digikoppeling Adapter (DKA). Voor de aansluiting op de informatiesystemen van de Landelijke Voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet zijn ten minste drie DKA-aansluitingen nodig. Deze worden door verschillende organisaties aangeboden.

Stappen voor applicatie integratie

De manier waarop je de aansluiting van je gemeente via de Digikoppeling Adapters inricht, is belangrijk. De VNG raadt hiervoor de volgende stappen aan:

 1. Verzamel binnen en buiten je gemeente de mensen met de expertise op dit vlak.
 2. Inventariseer welke leverancier(s) er zijn van Digikoppeling Adapters.
 3. Organiseer samen een kick off voor de aanschaf en implementatie van de Digikoppeling Adapters.
 4. Bepaal je sourcing strategie: wat doe je zelf en wat haal je uit de markt.
 5. Bepaal je strategie voor de Digikoppeling Adapters.
 6. Sluit de overeenkomst(en) met de leverancier(s).
 7. Machtig de leverancier(s).

 

Tips uit de praktijk

Tenslotte nog een paar tips uit de praktijk voor de applicatie integratie in het kader van de Omgevingswet:

 • Ga eerst in gesprek met verschillende leveranciers van softwarepakketten voordat je een Digikoppeling Adapter aanschaft. Per gemeente kun je namelijk maar één leverancier per koppeling machtigen om de aansluiting te realiseren.
 • Vergeet niet de aansluitingen op de standaarden STAM (voor het afleveren van een vergunningaanvraag of melding) en STTR (welke regels er in dat gebied gelden).
 • Denk eraan dat de gegevens vanuit je eigen gemeente gedeeld moeten kunnen worden met verschillende ketenpartners. En dat zij met jou ook hun gegevens moeten kunnen delen. Vergeet dan ook niet in dit proces je API-management en je beveiligingsbeleid mee te nemen.

Meer weten over applicatie integratie van je gemeentelijke systemen?

Digitalisering en applicatie integratie leveren gemeenten veel voordelen op en er is binnen en tussen gemeenten veel mogelijk op het gebied van het werken met data en de integratie van applicaties, bijvoorbeeld voor de implementatie van de Omgevingswet. Wil je meer weten over welke stappen je kunt zetten om als gemeente meer te werken met applicatie integratie? Download hieronder ons ebook "De applicatie integratie gids: Met je organisatie naar de cloud".

Applicatie integratie