Better Decisions
For Better Life

Handige koppelingen voor zaakgericht werken met Makelaarsuite

-

iStock-1148438339

Verschillende gemeenten gebruiken als integratieplatform Makelaarsuite. Een goede basis voor het inrichten van verschillende gegevensstromen. Makelaarsuite maakt gebruik van landelijke standaarden en verschillende componenten. Op welke manier dit platform en de koppelingen bijdragen aan zaakgericht werken, lees je in dit blog.

 

 

Zaakgericht werken

Bij zaakgericht werken is een goede up-to-date informatievoorziening essentieel. Iedereen die bij een proces met de klant betrokken is, moet over dezelfde juiste en actuele informatie beschikken. Op die manier kunnen ze het proces zorgvuldig doorlopen en tot een goed eindresultaat komen. Hiervoor zit in Makelaarsuite een zaaktypencatalogus en een zakenmagazijn met daarin zaakinformatie. Op die manier heb je alle relevante gegevens in handige blokken bij elkaar. Deze kun je ook met bijvoorbeeld Mijn Overheid koppelen.

 

Koppelvlakken

In Makelaarsuite zitten bijna honderd koppelvlakken met bijna negentig verschillende leveranciers. Hierdoor heb je behoorlijk wat vrijheid om je applicatielandschap zo in te richten dat het goed past bij jouw gemeente. Door die koppelingen zijn er al belangrijke elementen “afgetikt” op het gebied van techniek, beveiliging en gegevensdistributie in die ketens.

 

Koppelingen met landelijke voorzieningen

In je gemeente werk je veel met basisregistraties en landelijke voorzieningen. Op het integratieplatform kun je via één centrale koppeling die landelijke voorzieningen benaderen. Bijvoorbeeld uit de landelijke voorziening personen, de basisregistratie adressen en gebouwen, de landelijke voorziening WOZ en de basisregistratie Handelsregister.

 

Strakkere gegevensuitwisseling

Wanneer je veel werkt met een groot aantal verschillende stromen aan gegevens en informatie, is de kwaliteit van elk stukje data essentieel. Door de informatiestromen goed te monitoren en de kwaliteit van je data regelmatig te checken, kom je al een heel eind. Daarvoor is het belangrijk dat via koppelingen de gegevens gemakkelijk uit te wisselen zijn. Dit is zodat dáár in ieder geval geen hiaat in ontstaat.

 

Applicatie integratie helpt

Voor zorgvuldig zaakgericht werken, moeten applicaties goed kunnen samenwerken en gegevens samenkomen in een digitaal zaakdossier. Om dit goed voor elkaar te krijgen, kun je eigenlijk niet om applicatie integratie heen. Dit kan via API’s, via middleware en via een integratieplatform (zoals bijvoorbeeld Makelaarsuite). Op zo’n platform verzamel je de gegevens uit de verschillende databronnen, kun je goed sorteren en transformeren. Speciale connectoren helpen je bij het verbinding leggen met verschillende applicaties.

 

Mooi voorbeeld: zaakgericht werken in het sociaal domein

Zaakgericht werken is vooral in het sociaal domein heel belangrijk. Bijvoorbeeld voor de aanvraag van een WMO-voorziening, voor ondersteuning in het kader van de Participatiewet of voor de start van een zorgverleningstraject. Een zorgvuldige uitwisseling van gegevens tussen de verschillende betrokkenen is dan essentieel om een aanvraag snel en goed op te pakken, uit te voeren en overzicht te houden. Via een integratieplatform is het mogelijk om verschillende sociaal domein elementen te koppelen. Op die manier krijg en houd je goed zicht op bijvoorbeeld de in- en uitstroom van cliënten en het verloop van uitkeringsgerechtigden en re-integratievoorzieningen.

 

Volgende stap: verder integreren van de Common Ground aanpak

Waarschijnlijk ben je als gemeente al aan de slag gegaan met de Common Ground aanpak. De aanpak waarbij je de gegevens loskoppelt van je werkprocessen en applicaties. Hierdoor kun je beter inspelen op de technologische ontwikkelingen zoals API’S en kun je de privacy van de inwoners beter beschermen. Waarmee je tegelijkertijd je informatievoorziening flexibel inricht en gebruik maakt van de enorme hoeveelheid gegevens die je als gemeente verzamelt.

 

Nog niet alle centrale landelijke gegevensbronnen zijn technisch en juridisch gereed om via API’s te koppelen met gemeenten. Daarvoor is een online platform in ontwikkeling dat onder andere Makelaarsuite samenbrengt. Wanneer een landelijke gegevensbron via een API beschikbaar komt, kun je via dit platform hier gemakkelijk gebruik van maken. Zo kun je een mooie stap zetten naar een nieuw gemeentelijk gegevenslandschap.

 

Makelaarsuite: handig voor zaakgericht werken op basis van data

Een integratieplatform als Makelaarsuite en een Common Ground aanpak geven je de handvatten om méér te doen met zaakgericht en datagedreven werken. Ook het koppelen van gegevensbronnen en de aandacht voor datakwaliteit zijn onderdeel van datagedreven werken.

Wil je meer weten over welke stappen je kunt zetten om als gemeente meer datagedreven te gaan werken? Download dan onderstaand eBook “In 3 stappen naar een datagedreven gemeente”.


New call-to-action