Better Decisions
For Better Life

Met Common Ground je informatievoorziening flexibel en slim inrichten

-

Met Common Ground je informatievoorziening flexibel en slim inrichten

Een virtuele assistent voor het online doorgeven van een verhuizing, met een QR-code een uittreksel aanvragen, een app waarmee inwoners in een schuldhulpverleningstraject direct een schuldenoverzicht hebben: mooie voorbeelden van innovatieve gemeentelijke dienstverlening in het zaakgericht werken en het sociaal domein. Gerealiseerd met de Common Ground aanpak. 

Centraal in deze aanpak staan samenwerken aan de gemeentelijke informatievoorziening en zorgvuldig gebruik maken van de ontwikkelingen op het gebied Internet of Things, Big Data, Machine Learning en Artificial Intelligence. Hoe Common Ground precies werkt en hoe je je gemeentelijke informatievoorziening op basis daarvan inricht, lees je in dit blog.


Waar draait het om bij Common Ground

Inspelen op technologische ontwikkelingen, goed beschermen van de privacy van inwoners, gebruikmaken van de enorme hoeveelheid gegevens die je als gemeente verzamelt waarbij je de gegevens loskoppelt van je werkprocessen en applicaties: Common Ground geeft je de handvatten om méér te doen met datagedreven werken. En zorgvuldig in te spelen op de ontwikkelingen in het ICT-landschap. Waardoor je als gemeente flexibeler, sneller en beter aan de slag kunt met de maatschappelijke opgaven die er op je bordje liggen. Zodat je meer grip krijgt op je uitgaven en je transities. 

Bij een Common Ground aanpak werk je met vier uitgangspunten:

 1. Werken met uniforme gegevens
 2. Gegevens ophalen met API’s
 3. Gebruikmaken van één gemeenschappelijke integratie-laag
 4. Gegevens blijven in de bron

En je werkt met principes op het gebied van:

 • Samenwerking: Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden, agile werken, samenwerken met de stakeholders aan standaarden.
 • Architectuur: Afgebakende functionaliteiten en gestandaardiseerde interfaces, openheid in processen, privacy en security als integraal onderdeel van je applicatieontwerp, eenmalige vastlegging en meervoudig gebruik van gegevens.
 • Realisatie: Kort-cyclisch (deel)producten opleveren, continu verwerken van feedback, bestaande architectuur geleidelijk vervangen door nieuwe architectuur, open source stimuleren.

Bouwstenen en lagen

In een Common Ground aanpak draait het dus om samenwerken, maar ook om de architectuur: de losse herbruikbare bouwstenen in een 5-lagen model:

 1. Interactie-laag: Websites en (mobiele) apps.
 2. Proces-laag: Dienstverlenings- en bedrijfsprocessen zoals het verwerken van gebruikersinput, het raadplegen, controleren en opslaan van de gegevens en het bijhouden van de processtatus.
 3. Integratie-laag: Via de NLX: de landelijke integratiefunctionaliteit voor de uitwisseling van de gegevens. 
 4. Service-laag: Applicaties, API’s en API-standaarden die zorgen voor de toegang tot en de filtering en validatie van de gegevens.
 5. Data-laag: Voor het toegankelijk maken van de gegevens uit de landelijke basisregistraties, gemeentelijke kernregistraties en databases uit verschillende sectoren.

De Common Ground aanpak en architectuur werken voor verschillende gemeentelijke taken. Inspirerende voorbeelden vind je al in het zaakgericht werken en in het sociaal domein.

 

Voorbeeld 1: Van zaakgericht naar mensgericht werken 

De inwoner centraal stellen, dat is wat je als gemeente als leidraad hanteert. Je informatievoorziening richt je daarop in, bijvoorbeeld aan de hand van zaakgericht werken. Alle betrokken partijen beschikken over dezelfde informatie en applicaties zijn ervoor geïntegreerd. Dit zaakgericht werken alleen al levert veel voordelen op in het verbeteren van je dienstverlening. 

Bij een Common Ground aanpak ga je nog net even een stapje verder: door processen te optimaliseren en een betere grip op de standaarden kun je meer applicaties integreren. Daarnaast kun je de gegevens bij de bron benaderen door middel van specifieke API’s voor Zaakgericht werken

Mooie voorbeelden van de resultaten van een Common Ground aanpak zijn een virtuele assistent voor het verwerken van een verhuizing, een huwelijksplanner, de digitale aangifte van een geboorte of het online aanvragen van een uittreksel in de vorm van een QR-code. 

 

Voorbeeld 2: Betere ondersteuning in het sociaal domein

Ook en juist voor het sociaal domein is het werken volgens de Common Ground aanpak heel interessant. Met zo veel verschillende stakeholders en processen, kún je bijna niet anders dan voor een aanpak kiezen waarbij je werkt met uniforme gegevens. Het zorgt ervoor dat je vaster aan het stuur komt te staan, maar vooral dat inwoners beter ondersteund worden in hun hulpvraag. 


Een mooi voorbeeld van het resultaat van Common Ground is de Rode Knop-app waarmee een inwoner aan een derde partij kan aangeven dat hij/zij in een ondersteunings- of schuldhulpverleningstraject van de gemeente zit. Zodat die andere partij daar rekening mee kan houden in de dienstverlening en de inwoner zo beter geholpen wordt. Of de Blauwe Knop app waarmee de inwoner al zijn schulden bij partijen kan inladen in één schuldenoverzicht. Met het Huishoudboekje krijgen inwoners met geldzorgen meer inzicht, overzicht en een perspectief.

 

Als gemeente klaar voor de toekomst

Met een Common Ground aanpak, innovatieve componenten en het meervoudig gebruik van gegevens maak je als gemeente een enorme sprong in je dienstverlening naar je inwoners. Maar ook in de taken en werkzaamheden van de medewerkers. De aanpak versterkt het datagedreven werken en is daarmee - met de juiste voorzorgsmaatregelen op het gebied van datakwaliteit en zorgvuldig gegevensgebruik - een mooie ontwikkeling waarbij je optimaal gebruikmaakt van nieuwe technologieën en verzamelde gegevens en je je gemeente verder toekomstbestendig maakt. 

Wil je meer weten over welke stappen je kunt zetten om als gemeente meer datagedreven te gaan werken? Download dan onderstaand e-book “In 3 stappen naar een datagedreven gemeente”.

 

e-book data analytics