Better Decisions
For Better Life

Overheid 360º gemist? 4 key take aways

-

overheid 360Het evenement overheid 360º stond dit jaar in het teken van digitale transformatie. Niet zo gek want dit is natuurlijk een veelbesproken onderwerp, al helemaal binnen overheden en gemeentes. Hoewel je nu nog veel vrijheid hebt in de digitale transformatie, zal je binnen een paar jaar echt up to speed moeten zijn vanwege de verwachtingen van burgers. Overheid 360º was grofweg verdeeld in 4 thema’s: veilige overheid & samenwerking, IT outsourcing & cloud computing, informatiestrategie en datagedreven overheid. In dit blog praat ik je daarom bij over wat je gemist hebt op de beurs én met welke dingen je aan de slag kunt.

1.    Veilige overheid & samenwerking

De overheid is dé drager van persoonsgegevens en daarom zijn privacy en informatieveiligheid erg belangrijk binnen dit domein. Dit in combinatie met de innovaties binnen overheden zorgen voor kansen maar ook risico’s. Wanneer meer systemen worden geïmplementeerd, moet je nadenken over de informatieveiligheid.

Key take away (en leestip!): breng bestaande processen in kaart en zorg dat het duidelijk is wie bij welke gegevens kan. Bij ieder nieuw systeem of nieuwe bron moeten deze zaken weer in kaart gebracht worden.

2.    IT outsourcing & Cloud computing

Ook binnen de overheid kun je IT outsourcing en Cloud computing niet voorkomen. Veel vakapplicaties en kantoorautomatisering is alleen nog maar af te nemen als cloudapplicatie. Niet erg, maar dit betekent wel nieuwe manieren van werken en daarmee ook slimme keuzes maken over het gebruik.

Key take away (en leestip!): er valt nog genoeg te doen! Breng het fundament op orde, maar zorg ook hoe nieuwe bronnen in de organisatie worden verwerkt.

3.    Informatiestrategie

De informatievoorziening binnen de overheid en gemeenten is aan verandering onderhevig. Dat komt niet alleen door technologische, maar ook door maatschappelijke- en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen. Een goede informatiestrategie zorgt er daarom voor dat de informatiepositie op orde is en blijft, maar ook dat er veilige en betrouwbare uitwisseling van de informatie plaats kan vinden. Zowel binnen de organisatie als met ketenpartners, burgers en bedrijven. Verder spelen natuurlijk transparantie en openheid een rol over het handelen. Kortom: er komt nogal wat bij een goede informatiestrategie kijken.

Key take away (en leestip!): informatievoorziening gaat verder dan ICT. Het gaat eigenlijk om alle aspecten die samenhangen om de informatiebehoefte te vervullen, dat wil zeggen technologie, data, gegevens en de bijbehorende organisatie. Zorg daarom voor een zo compleet mogelijke informatiestrategie om mee te starten, maar zorg dat je blijft ontwikkelen.

4.    Datagedreven overheid

Als overheidsinstantie heb je veel data tot je beschikking. Zonde om daar niks mee te doen! Op Overheid 360º gingen verschillende sessies over hoe je deze veelheid aan data nou goed in kunt zetten, bijvoorbeeld met betrekking tot de Omgevingswet. Daarnaast moet je natuurlijk wel kritisch blijven, want hoe ver mag je ingrijpen in levens van de burgers?

Key take away (en leestip!): Datagedreven werken draagt bij aan publieke meerwaarde. Door het beter kunnen analyseren en interpreteren van de data heb je meer overzicht van de mogelijkheden. Vervolgens heb jij voor publieke vraagstukken een goed onderbouwd antwoord, wat bijdraagt aan het vertrouwen van de burger. Daarnaast heb je voor elk van die antwoorden meer kennis in huis, die door middel van visualisaties en opslag beter overdraagbaar wordt.

Topprioriteit: start met een plan

De digitale transformatie binnen overheidsorganisaties vindt niet binnen één dag plaats. Ik kan me voorstellen dat de hoeveelheid en complexiteit van deze thema’s ervoor zorgen dat de moed je misschien in de schoenen zakt, maar eigenlijk beginnen ze allemaal met hetzelfde. Dat is het in kaart brengen van je huidige situatie en vervolgens een plan maken voor de toekomst. En natuurlijk zorgen dat je voldoende kennis in huis hebt of in huis haalt over deze onderwerpen.

Wil je eerst zelf meer lezen over de datagedreven overheid? Download dan onderstaand e-book.

New call-to-action