Better Decisions
For Better Life

Zo til je BI voor gemeenten naar een hoger niveau

-

BI voor gemeenten naar een hoger niveau tillenDe ontwikkelingen op het gebied van business intelligence (BI), ICT, het gebruik van data en wetgeving gaan ontzettend snel. Ontwikkelingen waarvan het niet altijd makkelijk is om goed en volledig op de hoogte te blijven en ze toe te passen in je eigen organisatie. Het inhuren van specialisten voor een korte periode kan je gemeente naar een hoger niveau tillen. Om welke redenen dit handig is, lees je in dit blog.

Inbrengen van up-to-date specialistische kennis

Specialisten beschikken over extra kennis. Of het nu gaat over de laatste trends in business intelligence, het gebruik van data of om de Omgevingswet: wanneer een persoon of organisatie hier fulltime mee bezig is, vergaart het meer kennis en ervaring over die specifieke tak van sport dan een organisatie die “dit ernaast doet”. Specialisten volgen cursussen en lezen vakliteratuur om hun kennis te verdiepen, sparren met collega’s over specifieke onderwerpen uit hun vakgebied en gaan naar congressen voor nieuwe trends en ontwikkelingen. Al deze kennis en ervaring brengen zij mee en zetten zij in om de opdrachtgevende organisatie beter te laten presteren.

Het kan dan gaan om bepaalde tooling, zoals tools voor informatiebeveiliging en analyse-tools voor je data, of het slim inrichten van een management informatiesysteem voor BI of datawarehouse. Of om inhoudelijke kennis op het gebied van het verzamelen en analyseren van realtime informatie, nieuwe toepassingen van business intelligence of ontwikkelingen in de privacy-wetgeving. Of actuele kennis van de Omgevingswet met zijn vele implementatie-aspecten die zich in rap tempo concretiseren. Met de up-to-date kennis die specialisten meebrengen, til je het functioneren van je organisatie naar een hoger niveau.

Frisse blik

Als gemeente ga je, net als elke andere organisatie, vaak op in de waan van de dag. Het jaarverslag moet aangeleverd worden, de budgetten bepaald, de vergaderingen voorbereid, de evenementen georganiseerd. Parallel daaraan probeer je zo goed mogelijk business intelligence principes toe te passen, loopt de implementatie van een nieuw software-systeem en nieuwe wetgeving als de Avg en de Omgevingswet en ben je bezig met data compliance, het uitvoeren van taken op het gebied van jeugdzorg, het verlenen van vergunningen, het aanstellen van BOA’s, et cetera. Met die dagelijkse uitdagingen is het soms wel eens prettig om op jouw organisatie een frisse blik van een extern persoon te krijgen.

Door zijn ervaring kan de externe zien welke processen stroever lopen dan noodzakelijk. Vanuit zijn ervaring kent hij deze problemen en weet hij welke dingen helpen op het gebied van procedures en/of tools. Denk bijvoorbeeld aan een soepeler verloop van vergaderingen, een effectievere inzet van online communicatie-uitingen, het inrichten van een melding-procedure in het kader van de Avg, het gebruik van een simulatietool voor de Energietransitie en bepaalde tips & trucs voor het nauwkeurig instellen van business intelligence tools voor het verzamelen en analyseren van data.

Door de frisse blik van een externe specialist ontdek je hick-ups in je eigen organisatie die je anders waarschijnlijk niet ontdekt zou hebben. Het wegnemen van de obstakels zorgt ervoor dat je de tools en de aanwezige kennis optimaal gebruikt en als organisatie weer beter functioneert.

Verbreden van je netwerk met nieuwe contacten en ervaring

Specialisten op bijvoorbeeld het gebied van business intelligence, ICT of wetgeving bevinden zich in andere specifieke netwerken dan jij als organisatie. Natuurlijk maak je als gemeente deel uit van regionale overleggen, provinciale leernetwerken of nationale overlegorganen. Vaak kom je daar echter de personen tegen die je al kent. Het mooie is dat externe specialisten zich weer in andere netwerken bevinden. Netwerken met mensen die zich ook weer in andere regionale netwerken bevinden. Zij brengen weer nieuwe contacten en frisse kennis en ervaring aan, die vooral voor de Energietransitie erg handig kunnen zijn. Al pratende met de externe specialist kun je zo via via nieuwe mensen leren kennen die weer bepaalde frisse specifieke kennis én ervaring kunnen inbrengen in jouw organisatie.

BI voor gemeenten: stel een goed hybride team samen

Op deze manier kun je door de inzet van externe experts met specialistische kennis een frisse blik laten werpen op je gemeente en deze naar een hoger niveau tillen. Omdat de ontwikkelingen op het gebied van business intelligence zo snel gaan, een goede inrichting van je ICT-systemen veel waarde oplevert en je daardoor veel profijt kunt hebben van alle data in je gemeente, is het handig om daarvoor een BI-team samen te stellen. Een hybride team van intern betrokkenen en externe specialisten dat werkt aan de vraagstukken in jouw specifieke gemeente. Met een goed samengesteld team creëer je zo de omstandigheden om jouw gemeente up-to-date te brengen en te houden, zo veel mogelijk uit de nieuwste technologische ontwikkelingen op BI-gebied te halen en zo efficiënt en effectief mogelijk met de gemeentelijke taken aan de slag te gaan.

Wil je meer weten over hoe een gemeente business intelligence naar een hoger niveau kan tillen? Ontdek welke stappen je moet zetten om een data-gedreven gemeente te worden in onderstaand eBook. 

New call-to-action