Better Decisions
For Better Life

FourPoints & Informatica event: applicatie integratie in de praktijk

-

Den Haag

Applicatie integratie: het lijkt af en toe flink ingewikkeld. Vooral als je tegelijkertijd applicaties in de cloud en on premise hebt draaien. Hoe pak je dat dan slim aan? Vaak vinden middelgrote en kleine bedrijven dit best spannend. Heel begrijpelijk. Maar dit hoeft het niet te zijn. Inmiddels hebben we meerdere bedrijven begeleid bij hun applicatie integratie. In dit blog lees je de belangrijkste aandachtspunten voor een soepele applicatie integratie.

 

Aandachtspunt 1 – Weet wat je wilt met applicatie integratie

Een oud spreekwoord luidt: : “Bezint eer gij begint, want eerst gedaan en dan gedacht heeft menigeen in leed gebracht” Dit doortrekkend naar applicatie integratie is het goed dat je nadenkt over wat je wilt bereiken met applicatie integratie voordat met een project wordt gestart. Krijg antwoord op vragen zoals: Wat is het tijdspad dat je in gedachten hebt? Wat is het budget dat je tot je beschikking hebt? Welke kennis is er al in huis? Zorg voor een prioriteitenlijst van de functionaliteiten die je als bedrijf graag wilt realiseren. Is bijvoorbeeld het via je website kunnen tonen van voorraadinformatie van een samenwerkpartner essentieel? Of vind je vooral een zorgvuldig bestel- en afhandelproces voor klanten een belangrijke functionaliteit? Bereid je dus goed voor!

 

Aandachtspunt 2 – Zorg voor een goede inventarisatie van je applicaties

Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding is een actuele en gedetailleerde analyse van de verschillende te integreren applicaties die er binnen je bedrijf aanwezig zijn. Welke draaien er al in de cloud? Welke nog on premise? En zitten er voor die on premise applicaties cloud versies aan te komen? Neem hierbij je prioriteitenlijst met functionaliteiten als leidraad en vraag vervolgens bij de leveranciers informatie op over hun koppelingsmogelijkheden, hun onderhoudsplannen en toekomstplannen. Daarmee sta je sterker aan het stuur van je applicatie integratie.

 

Aandachtspunt 3 – Focus op de data

Eén van de belangrijkste doelstellingen van applicatie integratie is sneller, efficiënter en zorgvuldiger kunnen werken. Een grote rol hierin speelt het soepel kunnen uitwisselen van gegevens tussen de verschillende applicaties. Omdat data zo’n belangrijke rol speelt in applicatie integratie, is de focus op de kwaliteit ervan essentieel. Dat zorgt ervoor dat je data actueel, volledig, accuraat, consistent, begrijpelijk en uniek zijn en blijven. Ook is het belangrijk dat je op basis hiervan scherpe analyses over je bedrijfsvoering kunt maken.

Een plan voor data migratie, een gegevensmodel, een data maturity model en doorlopend voldoende aandacht voor de datakwaliteit dragen bij aan het behalen van die doelstelling. Het mooiste is als er een persoon in je bedrijf is die zich bezig houdt met de datakwaliteit en die het onderwerp regelmatig naar voren brengt.

 

Aandachtspunt 4 – Zorg voor voldoende capaciteit

Een applicatie integratie project van cloud en on premise applicaties is niet iets wat je even tussen de andere werkzaamheden door doet. Maak er voldoende mensen (tijdelijk) voor vrij. Zeker in de voorbereiding en de testfase is het prettig als je over de juiste mensen beschikt. De doelstellingen, planning en inventarisatie van je applicaties vormen daarvoor de input. Splits je capaciteitsbehoefte vervolgens op naar projectfase en expertise en bespreek dit op tijd met het managementteam van je bedrijf.

 

Aandachtspunt 5 – Maak een plan voor je legacy systemen

Niet alle applicaties kunnen in één keer mee in het applicatie integratie project. En van een aantal wil je dat waarschijnlijk ook niet. Die applicaties zal je uitfaseren. Maar wat doe je dan met de gegevens die in die applicaties opgeslagen staan? Ben je wettelijk verplicht bepaalde applicaties te laten draaien? Is het toch mogelijk via een API om eventueel een koppeling te houden? Werk voor deze punten een plan uit en ruim opslagcapaciteit in.

 

Aandachtspunt 6 – Kijk vooruit

De eerste applicatie integratie van cloud en on premise applicaties is natuurlijk een hartstikke mooie mijlpaal. Maar de ICT-wereld staat niet stil. Nieuwe koppelingsmogelijkheden met applicaties schieten als paddenstoelen uit de grond. En de hoeveelheid data die je als bedrijf verzamelt, wilt integreren en analyseren, groeit. Het is goed om hiermee rekening te houden, ook qua opslagcapaciteit en architectuur.

Pak ook regelmatig de bedrijfsstrategie en de IT strategie erbij om te bepalen of je in de lijst met applicaties moet schuiven. Ook omdat vanwege de sterke groei in het puur online maar ook in het hybride werken een verschuiving zal zijn in je prioriteitenlijst. Op die manier beweeg je goed mee met de vele ontwikkelingen die er spelen en mogelijkheden die er zijn om alles uit je applicaties te halen.

 

Meer weten over applicatie integratie? Meld je aan voor het FourPoints & Informatica event!

Inmiddels hebben we verschillende bedrijven geholpen bij het leggen van de mooie applicatie integratie puzzel. Eén van die bedrijven is de Van Nieuwpoort Groep. Samen met hen en met het datamanagement platform van Informatica bespreken we tijdens het seminar op 21 april het hoe en waarom van applicatie integratie bij de Van Nieuwpoort Groep. En is er uiteraard ruimte voor vragen! Het eerste deel van het seminar is meer business georiënteerd, de tweede heeft een technischer karakter. Meld je aan voor deze boeiende dag via de onderstaande knop. 

Aanmelden voor seminar