Better Decisions
For Better Life

Informatiegestuurde overheid: als digitale overheid samen datagedreven werken

-

1200x628

Wendbaar zijn, een sterke informatiepositie hebben en goed kunnen samenwerken met andere (overheids-)organisaties. Dat zijn de eigenschappen die voor een hedendaagse gemeente belangrijk zijn. De vele uitdagingen en plotselinge veranderingen zorgen ervoor dat je als gemeente nog sneller over actuele en complete informatie moet beschikken. Wat de aandachtspunten zijn om als digitale overheid datagedreven te werken, lees je in dit blog.

 

Uitdagingen

Naast de structurele opgaven van gemeenten (de wmo, openbare orde en veiligheid, verkiezingen en politiek klimaat, mondige burgers, technologische ontwikkelingen, cyber crime en security), komen er nu ook grote uitdagingen bij kijken zoals: het opvangen van de gevolgen van de coronapandemie, het zorgen voor goede vluchtelingenopvang, de uitdagingen van het realiseren van voldoende woningen, het mogelijk maken van natuurbescherming en het voorbereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. En dat is niet niks. “Gelukkig” beschikken gemeenten over een steeds betere informatiepositie, zodat ze zich in de informatie- en digitale samenleving staande kunnen houden. En daar speelt datagedreven werken een grote rol in.

 

Rol van datagedreven werken

Datagedreven werken krijgt steeds meer voet aan de grond bij gemeenten. Van het tonen van Excelsheets met de meest recente cijfers tijdens de wekelijkse vergadering, tot een dashboard en rapportages waarmee gemeennten goed de vinger aan de pols kan houden in o.a. het sociaal domein. De smaken en gradaties verschillen, maar de digitale transformatie en het datagedreven werken nemen bij gemeenten in vogelvlucht toe. En dat levert al veel op. Het kost gemeentemedewerkers veel minder uitzoekwerk, het geschetste beeld is veel actueler en iedereen die binnen de gemeente van belangrijke ontwikkelingen op de hoogte moet zijn, weet van de hoed en de rand van de situatie.

Belangrijk is dan om het datagedreven werken binnen de eigen gemeente een verdere boost te geven. Door meerdere mensen hiervoor aan te stellen, het datagedreven werken in zo veel mogelijk haarvaten van de organisatie te verwerken, te zorgen voor applicatie integratie van je systemen, optimalisatie van je werkprocessen en zaakgericht werken. Maar ook en vooral, de burger en ondernemingen mee te nemen in het datagedreven werken. Maak bekend welke open data je allemaal verzamelt die interessant voor hen kunnen zijn, zoals openbare gegevens die via de gemeentelijke website toegankelijk zijn; die burgers en ondernemingen kunnen gebruiken in hun dagelijks leven en voor hun plannen.

 

Aansluiten op elkaar

Wat parallel hieraan steeds meer gebeurt, is het samenwerken tussen (overheids-)organisaties. Binnen de jeugdzorg bijvoorbeeld, maar ook en vooral in de ruimtelijke ontwikkeling. Met de Omgevingswet in aantocht (werken als één overheid) en de energietransitie (die geen gemeentegrenzen kent), is het kunnen aansluiten op elkaars informatie een noodzaak, maar ook een enorme kracht.

Dit aansluiten op elkaar gaat natuurlijk nog niet altijd van een leien dakje. Maar uitwisselingsstandaarden, een centraal systeem en een common ground aanpak helpen hier wel enorm bij. Zorg voor een contactpersoon binnen de gemeente die goed op de hoogte is van het informatielandschap binnen de gemeente. Wissel ervaringen uit met andere gemeenten, woon de evenementen bij die onder andere door de VNG georganiseerd worden. En ga vooral – met een goede voorbereiding – (verder) aan de slag. Dan zal je zien dat er “muren wegvallen”, organisaties vaak voor dezelfde uitdagingen staan en vele handen licht werk maken.

 

Integrale aanpak

Met een sterke informatiepositie binnen de gemeente, uitwisselingsstandaarden en veel contact met de organisaties buiten de gemeente, is een integrale aanpak van de vele uitdagingen veel gemakkelijker te realiseren. Met een actueel beeld van de leegstaande kantoren in je gemeente, je bestemmingsplan, straten die relatief vaak overstromen of wijken waaruit via rioolwateronderzoek blijkt dat er een opleving is van een pandemie, kun je als gemeente veel sneller inspringen op de uitdagingen die daar spelen en actie ondernemen. Waarbij je de verschillende aspecten zo veel mogelijk meepakt en je de grote ontwikkelingen als de energietransitie en de implementatie van de Omgevingswet zorgvuldiger, effectiever en sneller kunt uitvoeren. Samen met de aanhakende organisaties, binnen en buiten je gemeente.

 

Ontmoet ons op het congres De Informatiegestuurde Overheid

Wil je meer weten over welke stappen je kunt zetten om als gemeente meer datagedreven te gaan werken? Download dan onderstaand eBook “In 3 stappen naar een datagedreven gemeente”. En ontmoet ons op het congres De Informatiegestuurde Overheid , 14 Juni in Valk Exclusief Utrecht. Het is de kans om van gedachten te wisselen, contacten te leggen en ervaringen te delen. Meld je aan via deze link: Aanmelden congres met de vermelding van onze relatiecode: 9HRUYEZY

We kijken ernaar uit om u te ontmoeten op het congres. Houd de website van FourPoints en de congres-pagina van Informatiegestuurde Overheid 2022 in de gaten voor meer informatie.

 

New call-to-action