Better Decisions
For Better Life

Waarom business intelligence binnen jouw bedrijf toe is aan een volgende stap

-

waarom business intellegence.jpgHeb je het idee dat je wel de gegevens in huis hebt, maar niet de capaciteit om hier bruikbare inzichten uit te destilleren? Of groeit de hoeveelheid data, maar tegelijkertijd ook de informatiebehoefte binnen je organisatie? Heb je ook het idee dat je met je business intelligence tool niet alle vragen kunt beantwoorden? Of dat dit misschien wel lukt, maar om allerlei redenen vaak veel te laat? Dan ben je niet de enige. Door de groeiende hoeveelheid gegevens, de snelle marktontwikkelingen en snel benodigde reacties hierop lopen veel bedrijven tegen de grenzen aan van hun huidige business intelligence aanpak. In dit blog geef ik een aantal redenen aan waarom business intelligence binnen jouw bedrijf toe is aan een volgende stap. Daarnaast vertel ik hoe die volgende stap er dan uit kan zien.

Groeiende behoefte aan informatie

Je klanten hebben meer vragen en je werknemers hebben specifiekere informatie nodig om hun taken goed en op tijd te kunnen uitvoeren. Als management wil je graag relevantere businessplannen opstellen en betere beslissingen nemen op basis van gedegen en actuele analyses van omzet en kosten. De markt, de behoeften van je werknemers en de doelstellingen van je organisatie veranderen echter ook steeds sneller. Als organisatie is het dan niet altijd makkelijk om hier goed op in te spelen.

Steeds meer databronnen

Een klantenregistratiesysteem, een marketinganalysetool, een financieel systeem, logistieke systemen en sensoren: ze genereren allemaal data vanaf verschillende locaties. Vaak zijn de systemen niet gekoppeld en moet je dus werken met verschillende databronnen. Het verzamelen van deze data kost hierdoor veel tijd. In business intelligence tools kun je vaak wel verschillende databronnen integreren. Maar aan het aantal databronnen en de grootte van de gegevensbestanden zit vaak een maximum wanneer je dit beheersbaar wil houden.

Hulp nodig voor doorvoeren updates

Het toevoegen van nieuwe databronnen, het doorvoeren van veranderingen aan het dashboard of updates van het datamodel: vaak is het de IT-afdeling die deze taken uitvoert. En zij hebben, heel begrijpelijk, niet altijd de mogelijkheid om op korte termijn aan alle verzoeken invulling te geven. Nu kun je natuurlijk werken met een goed uitgedachte BI-strategie, je verzoeken prioriteren en waar mogelijk onderdelen proberen zelf te doen. Maar met een toenemende complexiteit, verscheidenheid en hoeveelheid in databronnen is dit heel vaak toch niet mogelijk zonder hulp van de IT-afdeling.  

Markt vraagt om snelle reacties

De markt ontwikkelt zich snel en dit heeft invloed op de snelheid waarmee je moet kunnen inspelen op veranderingen en op klantvragen. Een groot deel van de business professionals moet binnen een dag beslissingen nemen op basis van gegevens. Het ontsluiten, interpreteren en vertalen van gegevens in informatie kost vaak nog te veel tijd.

Veel databronnen betekent complexe data compliance en security

Niet alleen de markt ontwikkelt zich snel. Ook de overheid stelt steeds meer eisen om de digitale transformatie zorgvuldig te laten plaatsvinden. Beveiliging van gegevens tegen cybercriminaliteit, inzicht in de betrouwbaarheid van en de toegangsrechten op je databronnen, maar ook en vooral de bescherming van de gegevens van individuen heeft met de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR/Avg) een flinke en noodzakelijke boost gekregen in het zuiver houden van je databronnen.

Aan deze wetgeving moet en wil je natuurlijk voldoen, maar het heeft zo zijn implicaties voor de bedrijfsvoering. Het in kaart brengen van bijvoorbeeld al je gegevensverwerkingen kost nogal wat tijd en dus geld. Vooral als je met veel verschillende databronnen werkt, die ook nog eens goed beveiligd moeten worden.

De volgende stap

De ontwikkelingen in de markt en de beperkingen in mankracht en technische ondersteuning vragen om slimme oplossingen. Oplossingen waarmee je zorgt voor een betere schaalbaarheid en compliance. Waarmee je nieuwe databronnen sneller toevoegt aan je BI systemen, zodat de time-to-market van de inzichten die je uit je gegevens haalt wordt verkort.  Veel bedrijven voelen daarom sterk de behoefte om de volgende stap in business intelligence te zetten.

Automation & self-service

Die volgende stap bestaat uit automation en self-service business intelligence. Bijvoorbeeld met een geautomatiseerde impact analyse zodat je direct helder krijgt waar de gegevens vandaan komen en wat er verandert wanneer je een databron toevoegt. Of een automatisch gegenereerd overzicht van al je gegevensverwerkingen, zodat je in het kader van de GDPR/AVG snel kunt voldoen aan een verzoek van de Functionaris voor de Gegevensbescherming of Autoriteit Persoonsgegevens. Met deze nieuwe ontwikkelingen in business intelligence kun je zelf makkelijker meerdere en complexe databronnen samenvoegen. En daardoor sneller relevante business intelligence analyses genereren, zonder de hulp van IT.

Wil je meer weten over de volgende stappen in data analytics? Download dan hieronder de brochure over oplossingen voor huidige en toekomstige problemen in data analytics. Het geeft je meer inzicht hoe je omgaat met uitdagingen en zorgt dat je klaar bent voor de toekomst.

e-book data analytics